ورشکستگی قطعه سازان ادامه دارد

سپهر زنگنه | سه شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ |

قطعه سازان در پروسه زنجیره تامین خودرو و تدوین آن هیچ نقشی ندارند و در برنامه ریزی های حمایتی به بازی گرفته نمی شوند.

 

 

 آرش محبی نژاد،دبیر شورای هماهنگی انجمن های قطعه سازان خودرو در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص وضعیت قطعه سازان اظهار داشت: قطعه سازان تنها شاهد وناظر سیاستها هستند و تاوان هزینه دیگران را پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه برنامه راهبردی کلانی در زمینه قطعات خودرو وجود ندارد افزود: مجموعه قطعه سازان در صنعت خودرو ودر تدوین قوانین و سیاستگذاری ها هیچ اختیاری نداشته و تنها شاهد دعوای ارگانها و نهادهای ذیربط و تصمیمات آنها در زمینه خودرو هستند.

محبی نژاد ادامه داد: همواره نظرات متضادی بین شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودرو سازان در خصوص قیمت فروش خودرو مطرح می شود که در نهایت فشار تصمیمات نهایی این نهادها بر دوش قطعه ساز است.

بخش عمده ای از قطعه سازان ورشکسته شده اند

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از قطعه سازان ورشکسته شده اندکه علت اصلی آن ساختار سنتی و عدم مدیریت صحیح بر صنعت خودرو است.

وی با بیان اینکه برنامه جامعی در زمینه توسعه صنعت خودرو در کشور وجود ندارد گفت:سند راهبردی خودرو هنوز مشخص نشده است اما خوشبختانه اخیرا شاهد بازگشت شورای سیاستگذاری خودرو هستیم که تا حدودی از نظرات قطعه سازان به عنوان مشاور در این شورا استفاده می شود.

آمار دقیقی از واردات قطعات خودرو نداریم

وی با بیان اینکه 84 درصد از یک خودرو را قطعه ساز تامین می کند افزود: هر چند بسیاری از قطعات خودرو از چین وارد کشور می شود اما آمار دقیقی از میزان واردات این نوع قطعات موجود نیست زیرا از تعرفه های مشابه برای واردات بهره می برند و از مبادی غیر رسمی این قطعات را واردکشور می کنند.

دبیر شورای هماهنگی انجمن های قطعه سازان خودرو تصریح کرد: هم اکنون 600 هزار نفر درصنعت قطعه سازی خودرو مشغول بکارند که در بنگاههای متعدد وبه صورت پراکنده فعالیت می کنند.

وی در خاتمه گفت: صنعت قطعه سازی نیازمند سیاستی متمرکز و قابل انعطاف است تا بتواند قابلیت انطباق با تغییرات محیطی و شرایط روز را داشته باشد.

دیدگاه خود را ارسال کنید


در بحث شرکت کنید