مشخصات فنی بنز معماری

سپهر زنگنه | دوشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ |

مهندس فرهاد کاشانی

مشخصات سدان ها و کوپه های W114 در سال هاي 1976-1967

MPG

حداکثر سرعت

0-62 

 mph

آکسل عقب

transmission

تورک

HP   اسب بخار

موتور

تولید

سال

مدل

21 mpg

102   mph

14 ثانیه

4.08:1

4-M, 4-A

144.7

135

2.3 لیتری

 l-6

221783

76-67

230 سدان

18.75 mpg

112 mph

13 ثانیه

4.08:1

4-M, 4-A

161.0

146

2.5 لیتری

 l-6

78303

72-67

250 سدان

18.75 mpg

112 mph

13 ثانیه

3.92:1

4-M, 4-A

161.3

146

2.5 لیتری

 l-6

11768

76-69

250C کوپه

18.75 mpg

118 mph

12 ثانیه

3.92:1

4-M, 4-A

181.6

157

2.5 لیتری

l-6

34061

76-70

250 سدان

18.75 mpg

118 mph

13 ثانیه

3.69:1

4-M, 4-A

166.4

180

2.8 لیتری

 l-6

44537

76-71

280 سدان

18.75 mpg

124 mph

12 ثانیه

3.69:1

4-M, 4-A

175.8

205

2.8 لیتری

 l-6

22836

76-71

280E سدان

18.75 mpg

118 mph

13 ثانیه

3.69:1

4-M, 4-A

166.4

180

2.8 لیتری

l-6

13151

76-71

280C کوپه

CHRONOLOGY جدول به ترتیب زمانی

-شروع تولید بر طبق مدل ها

مدل

موتور

جولای 1967

250 سدان

M114 6  ٦ سیلندر

سپتامبر    1967

230 سدان

 M180 6  ٦ سیلندر

جولای 1969

250C کوپه

 M130 6  ٦ سیلندر

مارس 1970

250 سدان

 M130 6  ٦ سیلندر

ژانویه 1971

280E سدان

 M110 6  ٦ سیلندر

اکتبر 1971

280 سدان

 M110 6  ٦ سیلندر

دسامبر 1971

280C کوپه

 M110 6  ٦ سیلندر

پایان تولید بر طبق مدل ها

می 1972

250 سدان

 M114 6  ٦ سیلندر

ژوئن 1976

250C کوپه

 M130 6  ٦ سیلندر

جولای 1976

250 سدان

 M130 6  ٦ سیلندر

آگوست 1976

280C کوپه

 M110 6   ٦سیلندر

سپتامبر 1976

280 سدان

 M110 6   ٦سیلندر

سپتامبر 1976

280E سدان

 M110 6  ٦ سیلندر

نوامبر 1976

230 سدان

 M180 6   ٦سیلندر

 راهنمای قیمت

بالاترین قیمت

قیمت متوسط

پایین ترین قیمت

سال

مدل

10900   دلار

8300 دلار

6500 دلار

1976-1967

230   سدان

13400   دلار

10400 دلار

7700 دلار

1972-1967

250 سدان

17200   دلار

11500 دلار

7000 دلار

1976-1969

250C کوپه

12700   دلار

9800 دلار

7200 دلار

1976-1970

250 سدان

13800   دلار

7800 دلار

5600 دلار

1976-1971

280 سدان

15900   دلار

9400 دلار

6900 دلار

1976-1971

280E سدان

19200   دلار

12500 دلار

8000 دلار

1976-1971

280C کوپه

دیدگاه خود را ارسال کنید


در بحث شرکت کنید