اسپانیا

اخبار | تیم تحریریه | دوشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۵

آمار فروش خودرو سال 2016 در اسپانیا

در سال ٢٠١٦ بهبود وضعيت فروش خودرو در اسپانيا همچنان ادامه داشت، به مدت ٤ سال متوالى است كه فروش خودرو بهبود يافته و در سال ٢٠١٦ میزان فروش 10.8 درصد رشد داشته و درخواست خودرو به عدد ١١٥٣٦٤٥ رسيده است. اين بالاترين ركورد سالانه در هشت سال اخير است.در سال ٢٠٠٨ اين عدد به... ادامه مطلب