دوچرخه ای درون جعبه پیتزا

سپهر زنگنه | یکشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

فارس –

شرکت هلندی «پدالفاکتوری» در اوایل دسامبر دوچرخه جدیدی طراحی کرده است.

این شرکت، 18 میلیون دوچرخه برای 16 میلیون دوچرخه سوار هلندی ساخته است.

این دوچرخه با نام Sandwichbike ارائه شده است. اصطلاح «ساندویچ بایک» به معنای دوچرخهسواری است که دوچرخه را مانند یک ساندویچ مونتاژ میکند.

صفحات چوبی که به صورت موازی بهم متصل میشوند برای مقاومت بهتر دوچرخه است.

 بسته بندی آن خیلی آسان است و اولین نمونه این دوچرخه در یک مسابقه «طراحی دوچرخه بین المللی» در سال 2006 پنجم شد اما فقط در طی 2ماه طراحی آن به واقعیت تبدیل شد و تا سال 2010 این پروژه متوقف شد و بعدها توسط طراح «باسترلیج» این ایده احیا شد.

 

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه