دیه 200 میلیون تومانی برای سال 1393

سپهر زنگنه | دوشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲

فارس-براساس آخرین خبرها، نرخ دیه برای سال آینده با بیش از 30 درصد افزایش نسبت به سال جاری به تصویب قوه قضائیه رسیده است. 

در سال جاری نرخ دیه در ماه های عادی 114 میلیون تومان است که با این میزان افزایش به حدود 149 میلیون تومان می رسد. 

همچنین نرخ دیه در ماه های حرام 152 میلیون تومان است که در سال آینده به 200 تا 204 میلیون تومان افزایش می ِیابد. 

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه