تعرفه واردات سال 93 مشخص شد

سپهر زنگنه | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

سال گذشته خودروها براساس حجم موتور زیر 2500 سیسی و بالای این حجم تعرفه مشخص داشتند، حال آنکه هماکنون برای خودروهایی که از : معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حالی از انتشار کتاب مقررات واردات و صادرات سال 93 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران خبرداد که در کتاب مذکور خودروهای بنزین سوز با حجم موتور 2000 تا 2500 سیسی نیز ردیف تعرفه ای پیدا کردند.

حجم موتوری بین 2000 تا 2500 سیسی برخوردارند نیز تعرفه جداگانهای در نظر گرفته شدهاست. بر این اساس، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها که در فصل 87 کتاب مقررات واردات و صادرات به آن پرداخته شده است به شرح زیر است: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی اجزا، قطعات و تجهیزات مورد مصرف در خودروهای گازسوز، چهار درصد تعیین شده که البته مخازن گاز طبیعی از این قائده مستثنی است. از طرف دیگر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور زیر 2000 سیسی معادل 40 درصد و با حجم موتور از 2000 تا 2500 سیسی معادل 55 درصد و بالای 2500 سیسی نیز 75 درصد تعیین شده است. همچنین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور 2500 سیسی 32 درصد و با حجم موتور بالای 2500 سیسی معادل 55 درصد است. بر این اساس مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی اجزا و مجموعهها برای تولید خودرو و موتورسیکلت برقی و هیبریدی نیز معادل چهار درصد در نظر گرفته شده است. سال گذشته خودروهای زیر 2500 سیسی با تعرفه 40 درصد و خودروهای بالای 2500 سیسی با تعرفه 75 درصد وارد کشور میشدند. بر این اساس تعرفه واردات خودروهای بالای 2500 سیسی در حالی با تعرفه مشخصی در کتاب مذکور به آن پرداخته شده که هماکنون واردات این نوع خودروها ممنوع است.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه