تغییر روزانه قیمت بنزین

سپهر زنگنه | یکشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

:عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه شیوه کنونی افزایش قیمت بنزین فقط برای دولت درآمدزاست و تأثیری بر کاهش مصرف ندارد، پیشنهاد کرد همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، قیمت بنزین در ایران نیز به صورت روزانه و متناسب با قیمتهای واقعی تعیین شود.

 

 به نقل از فارس، ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اینکه چه عواملی باعث عدم انصراف مردم از دریافت یارانه شد، گفت: اعضای دولت درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با هم توافق نداشتند و برخی از مسئولین معتقد به اجرای آن در ابتدای سال و برخی معتقد به اجرای آن در نیمه دوم سال 93 بودند.

وی افزود: زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بسیار زود است و بهتر است که این اتفاق بعد از کنترل نرخ تورم میافتاد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصادی معتقدند که دولت باید در مورد زمان اجرای فاز دوم صبر میکرد و آن را به سال 94 و یا حتی سال 95 موکول میکرد.

وی با اشاره به این موضوع که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هنوز آمادگی کامل به لحاظ اطلاعاتی ندارد، اظهار داشت: تجربه توزیع سبد کالا کاملا این موضوع را نشان داد که دولت اطلاعات درستی از درآمد مردم در اختیار ندارد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: توزیع نادرست سبد کالا در بین مردم و همزمانی آن با وصول پولهای بلوکه شده ایران بعداز توافقات 1 + 5 وجهه بینالمللی ایران را خدشهدار کرد و غربیها هم گفتند که پولهایی که ما به ایران دادیم توسط دولت این کشور در بین فقرا تقسیم شد.

* دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تعجیل کرد

حکیمیپور به علت عدم استقبال مردم از انصراف از یارانهها اشاره کرد و اظهار داشت: هنوز مردم اعتماد کامل به دولت ندارند و طبیعتا این اعتماد با گذر زمان ایجاد میشود بنابراین با توجه به اینکه دولت قیمت برخی اقلام و خدمات دولتی را افزایش داد، تصور اینکه ممکن است وعدههای دولت در خصوص کاهش تورم به وقوع نپیوندد در بین مردم ایجاد شد و همین باعث عدم انصراف مردم از دریافت یارانه شد.

* مردم به تحقق وعدههای دولت اعتماد ندارد

حکیمی پور تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت در خصوص تعیین میزان درآمد خانوارها این بود که دولت برای جمعآوری اطلاعات کل درآمد خانواده را خواستار شد در حالیکه تأمین هزینههای خانواده بر عهده سرپرست خانواده است و به عنوان مثال اگر سرپرست خانوار مرد آن خانواده باشد و همسر آن فرد هم شاغل باشد درآمد زن خانواده در تأمین هزینههای زندگی تأثیرگذار نیست و معمولا درآمد خرج هزینههای زندگی نمیشود.

وی افزود: اعلام بررسی درآمدها و حسابهای مردم هم اشتباه دیگر دولت بود و این ناشی از عدم اعتماد دولت به مردم بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت اعلام کرده که اطلاعاتی که مردم ارائه میکنند را راستیآزمایی میکند بنابراین نشان میدهد که به مردم اعتماد ندارد و وقتی که دولت به مردم اعتماد ندارد چگونه توقع دارد که مردم به آنها اعتماد کنند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا روش تبلیغاتی دولت برای انصراف از دریافت یارانهها روش هوشمندی بود، گفت: روش انتخابی برای تبلیغات در این زمینه خیلی در میزان انصراف مردم تأثیرگذار نیست و به نظرم مهمترین دلیل عدم انصراف مردم تعجیل در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها توسط دولت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش قیمت بنزین راهکار مناسبی برای کاهش مصرف و رسیدن به اهداف هدفمندی یارانههاست، گفت: تعیین قیمت بنزین در طول سالیان گذشته اشتباه بوده و من از تکرار این اشتباه مسلم توسط مسئولین و سیاستگذاران اقتصادی کشور کاملا متعجم.

وی افزود: وقتی مسئولان تصمیم میگیرند قیمت بنزین را افزایش دهند از مدتها قبل آن را مطرح و اعلام میکنند و دقیقا از همان زمان که افزایش نرخ بنزین اعلام میشود جرقه افزایش نرخ تورم هم در جامعه زده میشود بنابراین اعلام افزایش قیمت بنزین که در طول سالیان گذشته انجام شده اشتباه است و نباید بنزین اینچنین نرخگذاری شود.

* قیمت بنزین روزانه اعلام شود

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در هیچکجای دنیا قیمت بنزین از قبل پیشبینی نمیشود بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته قیمت به صورت روزانه تعیین میشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اظهار داشت: مسئولین هدف از افزایش قیمت بنزین را کاهش مصرف و کنترل تقاضا مطرح میکنند در حالیکه تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش قیمت هیچگونه تأثیری بر روی کاهش مصرف ندارند و مردم روال عادی مصرف را ادامه میدهند.

* برای کاهش مصرف بنزین خودروهای کم مصرف ساخته شود

وی افزود: کاهش مصرف با ساخت خودروهای کم مصرف امکانپذیر است در حالیکه در کشور ما به این مسئله هیچگونه توجهی نمیشود و از تجربیات کشورهایی مثال ژاپن که در صنعت خودروسازی موفق به ساخت خودروهای کم مصرف شدهاند بهره گرفته نمیشود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین فقط برای دولت درآمدزایی دارد و هیچگونه تأٍثیری بر کاهش مصرف ندارد.

حکیمیپور اظهار داشت: دولت با افزایش قیمت بنزین در در درجه اول خودش ضرر میکند زیرا با افزایش قیمت 3 تا 5 درصد تورم افزایش مییابد.

* نرخ ارز پاشنه آشیل اقتصاد ایران است

وی افزود: اگرچه پاشنه آشیل اقتصاد ایران میتواند بنزین باشد ولی باید نگاه کرد که چه چیزی در اثر عدم کنترل روی افزایش لجام گسیخته نرخ ارز اثر میگذارد و همان چیز مهمترین پاشنه آشیل اقتصاد کشور است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر نرخ ارز کنترل نشود باعث تورم 40 درصدی و اگر نرخ بنزین کنترل نشود باعث تورم 3 تا 5 درصدی میشود بنابراین پاشنه آشیل اقتصاد ایران نرخ ارز و کنترل آن است.

حکیمیپور گفت: بنابراین افزایش قیمت بنزین تأثیری بر کاهش مصرف ندارد و جزء درآمدزایی و افزایش 3 تا 5 درصدی نرخ تورم نتیجهای ندارد و بهتر است که قیمت بنزین مثل کشورهای توسعه یافته به صورت روزانه اعلام شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سؤال که دولت برای خروج از رکود تورمی چه باید بکند، گفت: بدترین وضعیت از نظر اقتصاد وضعیت رکود تورمی است زیرا ممکن است که سیاستی که برای حل تورم در نظر میگیرد منجر به رکود و سیاستی که برای حل رکود در نظر میگیری منجر به تورم شود.

وی افزود: وقتی جامعه دچار تورم است باید از سیاستهای انقباضی و وقتی دچار رکود است باید از سیاستهای انبساطی بهره گرفت.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بهترین راهحل برای مبارزه با رکود تورمی یا همان بیماری هلندی که از سال 1973 در جهان بوجود آمد حرکت پلکانی است به شرط اینکه تولید لطمه نبیند.

وی افزود: کاهش ناگهانی تورم باعث رکود شدید میشود و رکود هم باعث کاهش اشتغال، کاهش رشد تولید ناخالص و عواقب اجتماعی – اقتصادی میشود.

حکیمیپور اظهار داشت: برای خروج از رکود باید فضای کسب و کار رونق یابد و در کنار مذاکرات 1 + 5، مذاکرات با کشورهای خارجی و جلب مشارکت بخش خصوصی خارج از کشور را فراهم کنیم و با برداشتن موانع امکان فعالیت اقتصادی را برای آنها فراهم کنیم.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه