آذربایجان هم میزبان فرمول یک شد

سپهر زنگنه | شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

دور تا دور ایران در تقویم فرمول یک

آذربایجان مدعی شد برای برگزاری اولین گرندپری فرمولیک ، در سال 2016 قراردادی با فدراسیون جهانی امضاء کرده است .
از ماهها پیش شایعه شده بود که باکو در سالهای آینده میزان یک رقابت فرمولیک خواهد بود . اما حال مقامات آذربایجانی مدعی هستند که با برنی اکلستون در این زمینه به تفاهم رسیدهاند .
آزاد رحیم اف وزیر ورزش کشور آذربایجان عنوان کرد اطلاعات تکمیلی در این زمینه به زودی منتشر خواهد شد .
او گفت : « با برنی اکلستون قراردادی امضاء کردیم و اطلاعات تکمیلی آن به زودی رسانهای خواهد شد »
در سال گذشته پیش جادهای آذربایجان میزبان آخرین رقابت سری FIA GT بود . هنوز مشخص نیست رقابت فرمولیک در این کشور قرار است در یک پیست جادهای برگزار شود ، یا در یک پیست منحصر به فرد .
پیس FIA GT آذربایجان از سوی فدراسیون جهانی درجه سوم را کسب کرد و این درجه برای برگزاری رقابت فرمولیک کافی نیست .

f1fans.ir

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه