کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نیست

تیم تحریریه | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۳

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها نهاد قانوني براي قيمت گذاري خودرو دركشور شوراي رقابت است و هركسي سخني در اين زمينه ابراز كند، برداشت هاي شخصي به شمار مي آيد.

به گزارش ايرنا، محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به اين پرسش كه رويكرد شوراي رقابت مبني بر افزايش قيمت خودرو است، تصريح كرد: مگر امكان دارد كه با وجود افزايش تورم، قيمت خودرو كاهش يابد.وي با بيان اينكه شوراي رقابت در تعيين فرمول قيمت گذاري خودرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت مي كند، گفت: در نهايت تصميم گيري برعهده شوراي رقابت است و هر تصميمي اتخاذ كند، وزارت صنعت نيز آن را اجرا خواهد كرد.

نعمت زاده با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن وتجارت نه موافق و نه مخالف افزايش قيمت خودرو است، اظهار داشت: اين وزارتخانه هيچ تصميم گيري در خصوص افزايش و يا كاهش قيمت خودرو نگرفته است، ضمن آنكه اين موضوع برعهده شوراي رقابت است.وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انحصاري بودن خودروي سواري براساس مصوبه شوراي اقتصاد، گفت: شوراي رقابت نيز براساس اين مصوبه وارد عمل شده و تا زماني كه اين مصوبه پابرجاست، آنها در اين خصوص تصميم گيري خواهند كرد

abra

 

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه