اخراج کارمندان جنرال موتورز به دلیل بی توجهی

سپهر زنگنه | دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۳

جنرال موتورز 15 نفر از کارکنان خود را به علت بی توجهی به امنیت خودروها برکنار کرد.
به نقل از پرشین خودرو، نقض فنی در سوئیچ احتراق خودروهای تولیدی جنرال موتورز که به مرگ 13 نفر انجامیده است، بعد از جریمه سنگین نقدی این شرکت به اخراج 15 نفر از کارکنان آن انجامید.
شماری دیگر از کارکنان این شرکت نیز تنبیه انضباطی شده اند. علت این اقدام کوتاهی کردن جنرال موتورز در فراخوان دادن 2.5 میلیون خودرو برای رفع این نقیصه بود که به مرگ شماری از مشتریان خودروهای جنرال موتورز انجامید.
مری بارا، اولین مدیرعامل زن این شرکت با عذرخواهی از خانواده قربانیان گفت این را درک می کنم که هیچ یک از سخنان من موجب کمتر شدن اندوه و درد این خانوادها نمی شود اما با توجه به بحران، باید همه این را بدانند که من دو اصل را در نظر دارم. اول اینکه ما کاری را که باید، در حق کسانی آسیب دیده اند انجام می دهیم و دوم اینکه مسئولیت اشتباه خود را به عهده می گیریم و هر کاری که از دستمان برمی آید انجام می دهیم تا اطمینان یابیم این حادثه دیگر تکرار نشود.
وی تصریح کرد، این حادثه نشان دهنده قصور اساسی در تامین نیازهای اولیه مشتریان به شمار می آید. کار ما روشن است، اینکه خودروهایی با امنیت و کیفیت بالا بسازیم. در این خصوص، با این خودروهایی که تولید شده اند، معلوم است که نتوانسته ایم کار خود را درست انجام دهیم. ما در حق مشتریان کوتاهی کرده ایم و باید با این حقیقت روبرو شویم و از آن درس بگیریم.
وی گفته است تحقیقات داخلی نشان از نوعی الگوی بی کفایتی و غفلت داشت اما قرار نیست در ازای هزینه، از امنیت مایه گذاشت و در این رابطه پنهان کاری کرد.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه