صحبت با تلفن همراه،خطرناک تر از مواد مخدر و الکل

سپهر زنگنه | سه شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

:پژوهش جدید حاکی از آن است که خواندن یا ارسال پیامک در زمان رانندگی، واکنش فرد را بیشتر از مشروبات الکلی یا مواد مخدر در حین رانندگی کاهش می‌دهد.

 

 به نقل از ایسنا، یافته‌های پژوهش محققان آزمایشگاه تحقیقات حمل و نقل انگلیس نشان داد که ارسال پیامک تا 37 درصد زمان واکنش را کاهش می‌دهد.

در مقابل، استعمال مواد مخدر باعث کاهش زمان واکنش تا 21 درصد و استفاده از مشروبات الکلی تا 13 درصد می‌شود.

این در حالیست که صحبت با تلفن همراه با کاهش واکنش تا 46 درصد همچنان در صدر خطرناکترین‌ها قرار دارد.

در حال حاضر حدود سه چهارم بزرگسالان از گوشی‌های تلفن هوشمند برخوردارند که ایمیل‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نقشه‌ها باعث افزایش وسوسه برای استفاده از آنها می‌شود.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه