بیزاری 80 درصد مردم آمریکا از خرید خودرو

سپهر زنگنه | پنجشنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۳

یک بررسی جدید نشان داده است که مردم چقدر از خرید خودرو جدید نفرت دارند تا حدی که آنها حتی حاضرند یک توالت را با دستمال تمیز کنند ولی برای خرید خودرو اقدام نکنند.
به نقل از پرشین خودرو، این نتایج در پی نظرسنجی موسسه پژوهشی Edmunds.com حاصل شده است که در ان از ۱۰۰۰ صاحب قعلی خودرو در بین ۲ تا ۱۰ ماه می‌سال جاری به عمل آمده است.
طبق نتایج این بررسی، تنها ۲ از ۱۰نفر از پرسش شوندگان از پروسه خرید خودرو لذت می‌برند که در آمار کلی در حدود ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد باقیمانده ترجیح می‌دهند به سایر کارها به جای خرید خودرو پرداخته و لذت ببرند.
چهل وشش درصد از صاحبان خودرو اعلام کردند که آنها ترجیح می‌دهند یک توالت را با دستمال تمیزکنند تا اینکه به خرید خودرو اقدام کنند و ۳۰ درصد نیز ترجیح می‌دادند به تنهایی در یک مراسم عروسی شرکت کنند تا اینکه بخواهند برای خرید خودرو اقدام کنند.
برداشت از نتایج این نظر سنجی حکایت از این دارد که روند خرید یک خودرو بسیار پرتنش بوده و روند چانه زنی برای خرید خودرو برای بسیاری یک کابوس به حساب می‌آید تا حدی که حاضرند کارهای پستی انجام دهند ولی برای خرید خودرو اقدام نکنند.
۸۳ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که احساس خوبی از چانه زدن بر سر قیمت یک وسیله نقلیه ندارند و ترجیح می‌دهند که هرگز برای این کار اقدام نکنند.
به گزارش خودروسازی، در نهایت از پاسخ دهندگان سوال شد که آیا مشاور خوبی برای خرید خودرو برای دوستانشان هستند که بسیاری از پاسخ دهندگان اعلام کردند که ترجیح می‌دهند برای دوستانشان همان دوست باقی بمانند تا اینکه با یک مشاوره نادرست، دوست خود را آزرده خاطر کنند.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه