جایگاه ایران در سوانح رانندگی دنیا کجاست؟

سپهر زنگنه | پنجشنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۳


امین آزاد – بیش از سی کشته به ازای هر صد هزار نفر.
طبق آمارهای منتشر شده تعداد تصادفات منجر به فوت با وجود کاهش در سالهای اخیر همچنان بحرانی است. منابع آماری کشته شده های تصادف در ایران را به ازای هر یکصد هزار نفر بیش از 30 نفر و برخی بیشتر از 40 نفر عنوان کرده اند. با نگاهی اجمالی به جایگاه ایران در نقشه می توانید به شرایط حاد کشورمان در میان تمام کشورها پی ببرید. 
به نقل از صفحه مجله اتومبیل ، سه رکن اصلی هر تصادف خطاهای انسانی، ناتوانی خودرو در عدم وقوع سانحه و بالاخره راههای نا امن است. شما فکر می کنید کدام عوامل باعثبه شده ایران در بین حادثه خیز ترین کشورها از نظر تلفات رانندگی باشد؟

برای مطالعه جزییات نمودار بر روی تصویر فوقانی مطلب کلیک کنید.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه