قیمت انواع باتری ماشین در بازار

سپهر زنگنه | یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۳

قیمت ها به شرح زیر اعلام شده است:

 

نیرو (صبا باطری )
آمپر قیمت ( تومان )
50 اسیدی 123,000
55 اسیدی 128,000
60 اسیدی 141,000
66 اسیدی 144,000
70 اسیدی 149,000
90 اسیدی 200,000
100 اسیدی 213,000
120 اسیدی 242,000
150 اسیدی 289,000
170 اسیدی 333,000
200 اسیدی 379,000
55 اتمی 154,000
60 اتمی 168,000
66 اتمی 185,000
74 اتمی 207,000
پوما .دلکور . سین . شارک . رویال
آمپر قیمت ( تومان )
35 145,000
35 پوما 145,000
45 185,000
45 پوما 185,000
55 206,000
60 225,000
66 247,000
70 262,000
74 277,000
88 330,000
90 337,000
100 375,000
120 450,000
150 562,000
200 750,000
جگوار – هانکوک – تایگر
آمپر قیمت ( تومان )
35 145,000
45 185,000
55 203,000
60 222,000
66 244,000
70 259,000
74 274,000
88 333,000
90 333,000
100 370,000
120 444,000
150 555,000
200 740,000
سوپر دیاموند
آمپر قیمت ( تومان )
35 135,000
45 165,000
55 181,000
60 198,000
66 217,000
70 231,000
74 244,000
88 290,000
90 297,000
100 330,000
120 396,000
150 495,000
200 660,000
گلوبال – چیتا – سیلور
آمپر قیمت ( تومان )
35 135,000
45 165,000
55 181,000
60 198,000
66 218,000
70 231,000
74 244,000
88 290,000
90 297,000
100 330,000
120 396,000
150 495,000
200 660,000
اوراستارت – سولایت – لاجیکس
آمپر قیمت ( تومان )
35 135,000
45 165,000
55 192,000
60 210,000
66 231,000
70 245,000
74 259,000
88 308,000
90 315,000
100 350,000
120 420,000
150 525,000
200 700,000
شاهین – اتمی
آمپر قیمت ( تومان )
سیلد (اتمی) 55
سیلد (اتمی) 60
سیلد (اتمی) 66
سیلد (اتمی) 74
اوربیتال – پاور ایکس – گلدن
آمپر قیمت ( تومان )
55 سیلد ( اتمی ) 152,000
60 سیلد ( اتمی ) 177,000
66 سیلد ( اتمی ) 192,000
70 سیلد ( اتمی ) 200,000
74 سیلد ( اتمی ) 212,000
88 سیلد ( اتمی ) 265,000
150 سیلد ( اتمی ) 415,000
200 سیلد ( اتمی ) 546,000
راکت
آمپر قیمت ( تومان )
35 119,000
200 680,000
150 510,000
120 408,000
100 340,000
90 306,000
88 299,000
74 256,000
70 238,000
66 224,000
60 204,000
55 187,000
45 153,000
از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه