آخرین نرخ جریمه های رانندگی

سپهر زنگنه | یکشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۳

 

 

قیمت ها به تومان است

روستاها کلان‌شهرها شهرها عنوان تخلفات رانندگی
200.000 200.000 200.000 رانندگی در حالت مستی و مصرف روان‌گردان‌ها
50.000 90.000 100.000 تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت)
20.000 40.000 50.000 تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)
50.000 90.000 100.000 سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
50.000 90.000 100.000 عبور از چراغ‌قرمز راهنمایی و رانندگی
50.000 90.000 100.000 حرکت به‌طور مارپیچ
90.000 100.000 حرکت با دنده‌عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها
10.000 30.000 50.000 عبور از محل ممنوع (ورودممنوع)
20.000 40.000 50.000 تجاوز به چپ از محور راه
10.000 30.000 50.000 عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو
20.000 40.000 50.000 دور زدن در محل ممنوع
10.000 30.000 40.000 توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقاً ممنوع
10.000 20.000 30.000 عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین
20.000 40.000 50.000 استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومتر
10.000 20.000 30.000 استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتر از 60 کیلومتر
30.000 40.000 50.000 نقص در سامانه روشنایی در شب
30.000 40.000 50.000 رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز
30.000 40.000 50.000 عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس
30.000 40.000 50.000 عدم رعایت مقررات حمل بار
10.000 30.000 40.000 عدم رعایت حق تقدم عبور
50.000 50.000 50.000 نصب پلاک‌های متفرقه (تغییر در استاندارد پلاک)
40.000 40.000 50.000 در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی
30.000 40.000 50.000 حمل آهن‌آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه
50.000 50.000 50.000 دست‌کاری در دستگاه سرعت‌نگار وسایل حمل‌ونقل عمومی
20.000 40.000 50.000 توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع
40.000 50.000 عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه‌ها
30.000 40.000 50.000 استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره‌کننده
30.000 40.000 50.000 نصب تجهیزات اضافی که از سطح بیرونی تجاوز کند
40.000 50.000 توقف  و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع‌ها
20.000 40.000 50.000 عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و رانندگی
30.000 40.000 50.000 سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه
30.000 50.000 استفاده از شیشه دودی به‌نحوی‌که داخل خودرو مشخص نباشد
40.000 40.000 40.000 نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن
10.000 30.000 40.000 حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانین مربوطه
10.000 20.000 40.000 پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به‌نحوی‌که باعث سد معبر شود
30.000 30.000 30.000 عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موتورسیکلت
10.000 20.000 30.000 توقف دوبله در معابر
10.000 20.000 30.000 کنار نبردن وسیله نقلیه که به علت تصادف باعث سد معبر شده باشد
50.000 90.000 100.000 حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز
30.000 40.000 50.000 تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی

 

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه