مشخصات فنی بنز معماری

سپهر زنگنه | دوشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۳

مهندس فرهاد کاشانی
مشخصات سدان ها و کوپه های W114 در سال هاي 1976-1967

MPG حداکثر سرعت 0-62
mph
آکسل عقب transmission تورک HP   اسب بخار موتور تولید سال مدل
21 mpg 102   mph 14 ثانیه 4.08:1 4-M, 4-A 144.7 135 2.3 لیتری
l-6
221783 76-67 230 سدان
18.75 mpg 112 mph 13 ثانیه 4.08:1 4-M, 4-A 161.0 146 2.5 لیتری
l-6
78303 72-67 250 سدان
18.75 mpg 112 mph 13 ثانیه 3.92:1 4-M, 4-A 161.3 146 2.5 لیتری
l-6
11768 76-69 250C کوپه
18.75 mpg 118 mph 12 ثانیه 3.92:1 4-M, 4-A 181.6 157 2.5 لیتری
l-6
34061 76-70 250 سدان
18.75 mpg 118 mph 13 ثانیه 3.69:1 4-M, 4-A 166.4 180 2.8 لیتری
l-6
44537 76-71 280 سدان
18.75 mpg 124 mph 12 ثانیه 3.69:1 4-M, 4-A 175.8 205 2.8 لیتری
l-6
22836 76-71 280E سدان
18.75 mpg 118 mph 13 ثانیه 3.69:1 4-M, 4-A 166.4 180 2.8 لیتری
l-6
13151 76-71 280C کوپه

CHRONOLOGY جدول به ترتیب زمانی

-شروع تولید بر طبق مدل ها مدل موتور
جولای 1967 250 سدان M114 6  ٦ سیلندر
سپتامبر    1967 230 سدان  M180 6  ٦ سیلندر
جولای 1969 250C کوپه  M130 6  ٦ سیلندر
مارس 1970 250 سدان  M130 6  ٦ سیلندر
ژانویه 1971 280E سدان  M110 6  ٦ سیلندر
اکتبر 1971 280 سدان  M110 6  ٦ سیلندر
دسامبر 1971 280C کوپه  M110 6  ٦ سیلندر
پایان تولید بر طبق مدل ها
می 1972 250 سدان  M114 6  ٦ سیلندر
ژوئن 1976 250C کوپه  M130 6  ٦ سیلندر
جولای 1976 250 سدان  M130 6  ٦ سیلندر
آگوست 1976 280C کوپه  M110 6   ٦سیلندر
سپتامبر 1976 280 سدان  M110 6   ٦سیلندر
سپتامبر 1976 280E سدان  M110 6  ٦ سیلندر
نوامبر 1976 230 سدان  M180 6   ٦سیلندر

راهنمای قیمت

بالاترین قیمت قیمت متوسط پایین ترین قیمت سال مدل
10900   دلار 8300 دلار 6500 دلار 1976-1967 230   سدان
13400   دلار 10400 دلار 7700 دلار 1972-1967 250 سدان
17200   دلار 11500 دلار 7000 دلار 1976-1969 250C کوپه
12700   دلار 9800 دلار 7200 دلار 1976-1970 250 سدان
13800   دلار 7800 دلار 5600 دلار 1976-1971 280 سدان
15900   دلار 9400 دلار 6900 دلار 1976-1971 280E سدان
19200   دلار 12500 دلار 8000 دلار 1976-1971 280C کوپه
از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه