هزینه‌های واردات به مشتری ارتباط ندارد !

سپهر زنگنه | سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۳

هزینه‌های واردات به مشتری ارتباط ندارد !
امتیاز بدهید

ايسنا: یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو حق دریافت مبلغ اضافی از خریداران خودرو به بهانه افزایش هزینه اسقاط خودروی قدیمی و فرسوده ندارند.
افضلی‌فر با اشاره به جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس پس از وصول گزارشاتی از شکایت‌های مردم به‌دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان خودرو گفت: کمیسیون اصل 90 با حضور نمایندگان سه وارد‌کننده اصلی خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور این موضوع را بررسی کرد. وی افزود: واردکنندگان دلیل این افزایش قیمت را افزایش هزینه اسقاط خودروهای فرسوده می‌دانستند، اما آنچه که مهم است این است که این افزایش هزینه نباید در قیمت تمام شده خودروهای وارداتی تاثیرگذار باشد.
افضلی‌فر گفت: در کمیسیون پس از استماع گزارش‌های نمایندگان بخش‌های مختلف دخیل در این موضوع، اعضای کمیسیون تاکید داشتند که طبق قوانین نباید هزینه‌های مربوط به واردات به این شکل بر دوش مصرف‌کننده نهایی بیفتد.


بدون دیدگاه