اختصاص خودروهای لیزینگی به فرهنگیان

سپهر زنگنه | چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۳

توزیع 50 هزار خودروی لیزینگی ویژه فرهنگیان 
به گزارش ایسنا، غندالی تصریح کرد: این در حالی است که تعهد موسسه نسبت به دریافت سهم واریزی دولت، منظور نمودن در حساب اعضا و پرداخت آن به بازنشستگان و فرهنگیان خارج شده از موسسه، یکی از حوزه های افزایش اعتماد و اطمینان فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است و این مساله در افزایش مداوم اعضای موسسه نمایان است. به رغم کاهش محسوس استخدام معلمان جدید در آموزش و پرورش به ویژه در یک سال اخیر، افزایش اعضای موسسه از 750 هزار نفر به بیش از 815 هزار نفر رکوردی چشمگیر محسوب می شود که تقریبا در تاریخ فعالیت موسسه نادر بوده است.
به گفته غندالی، در کنار این، افزایش مزایا و خدمات رفاهی، مشوق و جذابیت مطلوبی از نظر فرهنگیان است. تغییر رویکرد موسسه به سمت یک بنگاه اقتصادی و رفاهی باعث شده تا مزایای عضویت در موسسه بیش از پیش گسترده تر و به تبع آن ملموس تر شود. در حالی که طی دو دهه فعالیت موسسه تعداد معدودی از فرهنگیان موفق به دریافت خودرو لیزینگی شده بودند، فقط طی سال مالی 91-92 و 92-93 به ترتیب 14476 و 22505 خودور لیزینگی بین فرهنگیان عضو موسسه توزیع شد که با مجموع توزیع خودرو در 10 سال قبل از آن برابری می کند. همچنین برای سال 93-94 حدود 50 هزار خودرو پیش بینی شده است.
وی همچنین گفت: عمده گسترش فعالیت های شرکت بیمه معلم و شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس و ارتباط تنگاتنگ آن با جامعه آموزش و پرورش طی یک سال اخیر و به دنبال آشتی این شرکت با خانواده بزرگ فرهنگیان کشور اتفاق افتاده است. این در حالی است که این شرکت ها سال هاست جزو مجموعه صندوق بوده اند اما پیش تر اعتقاد به همکاری و هم افزایی مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و جامعه آموزش و پرورش کمرنگ بوده است. البته میزان بازدهی موسسه نیز همیشه یکی از جذابیت های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اما عبور سود موسسه از مرز 10 هزار میلیارد ریال طی سال مالی گذشته، غیر قابل چشم پوشی است.
غندالی همچنین اظهار کرد: شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و رفاهی موسسه و ایجاد اتاق شیشه‌ای به طور بی‌سابقه‌ای این امکان را در اختیار فرهنگیان عضو موسسه قرار داده تا بتوانند به صورت دائمی بر فعالیت های این نهاد نظارت داشته باشند که این روند زمینه ساز اهتمام جدی مدیران مجموعه در رفع نقایص و ناکارآمدی های گذشته و همچنین افزایش کارآیی و سودآوری صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود. لازم به ذکر است برخی از انتقاداتی که نسبت به نحوه جذب اعضای جدید، عدم طرح موضوع سهم واریزی دولت در برنامه پنجم توسعه و در نهایت نحوه عملکرد موسسه مطرح شده، از سوی افرادی است که بخشی از این مشکلات ماحصل کارکرد ایشان در زمان مدیریت بر صندوق ذخیره فرهنگیان است.
براساس گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در پایان خاطر نشان کرد که تیم مدیریتی موسسه به دنبال این است که موضوع پرداخت «سهم واریزی دولت» به موسسه را در برنامه ششم توسعه بگنجاند.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه