جدیدترین شرایط فروش نیو کوراندو

تیم تحریریه | دوشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۳

جدیدترین شرایط فروش نیو کوراندو توسط شرکت رامک خودرو به شرح ذیل است:

 

کد طرح زمان تحویل قیمت پایه
( قیمت به ریال )
ودیعه اول
( زمان ثبت نام )
(مبلغ به ریال )
فاصله زمانی  پرداخت دوم ودیعه دوم
به صورت چک
(مبلغ به ریال )
نرخ سود انصراف نرخ سود مشارکت هدیه طرح توضیحات
9386 90 روز کاری 1,018,000,000 940,000,000

18% در هنگام تحویل خودرو فقط مالیات ارزش افزوده       دریافت می شود
9387 90 روز کاری 1,018,000,000 800,000,000

18% 24% DVD الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه و قبل از تحویل خودرو در وجه شرکت رامک خودرو کارسازی می گردد.
9388 90 روز کاری 1,018,000,000 600,000,000

18% 24%  رکاب خودرو +
بیمه بدنه رایگان
9389 90 روز کاری 1,018,000,000 300,000,000 45 روز 300,000,000 18% 24% بیمه بدنه رایگان
از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه