بی کیفیت ترین خودروهای داخلی کدامند؟

سپهر زنگنه | دوشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ | 8 نظر

خودرو تیبا محصول شرکت سایپا کاشان کیفی ترین خودرو در رده خودروهای زیر 25 میلیون شد.

در این ماه شاهد روند صعودی تولید خودروهای سواری بودیم بطوری که تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 14.2 درصد افزایش یافت.

همانطور كه در جدول رده بندی نیز مشخص است سوزوكی گرند ویتارا محصول شركت ایران خودرو خراسان، سراتو محصول شركت سایپا و پارس تندر محصول شركت پارس خودرو كمترین نمره منفی این ماه را از آن خود كرده اند.

در این ماه خودروهای سواری در 5 دسته قیمتی زیر 25 میلیون تومان، بین 25 تا 50 میلیون تومان، بین 50 تا 75 میلیون تومان، بین 75 تا 100میلیون تومان و بالای 100 میلیون تومان ارزیابی شده اند.

در دسته قیمتی خودروهای زیر 25 میلیون تومان 5 خودروی تیبا، سایپا 131X شركت سایپا، سایپا 131X شركت پارس خودرو، سایپا 132X و ام وی ام 110 مورد ارزیابی قرار گرفته اند كه هر كدام به ترتیب 57.6، 77.1، 78.5، 80.0 و 83.0 نمره منفی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در گروه قیمتی بین 25 تا 50 میلیون تومان كه بیشترین تعداد خودروهای مصرفی را شامل می شود شاهد ارزشیابی 16 خودرو بوده ایم و از بین آنها پارس تندر محصول شركت پارس خودرو و تندر 90 اتوماتیك محصول گروه خودروسازی ایران خودرو هر دو با 20.5 نمره منفی به عنوان كیفی ترین خودرو شناخته شده اند.

پس از آن تندر 90 پارس خودرو و ایران خودرو و پژو 206SD به ترتیب با 20.6، 20.7 و 21.8 نمره منفی در رده های بعدی جدول ارزیابی كیفی قرار گرفته اند.

گروه خودروهای بین 50 تا 75 میلیون تومان نیز شامل 5 خودرو جك 5J اتوماتیك با 44.7 نمره منفی ، ام وی ام 33Xجدید با 45.3 نمره منفی، جك 5J معمولی با 47.1 نمره منفی، لیفان X60 با 50.0 نمره منفی وولكس 30C با 59.4 نمره منفی می باشد كه جك 5J اتوماتیك با كیفیت ترین خودرو این گروه معرفی شده است.

این در حالیست كه در هر كدام از دسته های قیمتی بین 75 تا 100 میلیون تومان و بالای 100 میلیون تومان تنها یك خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته است و لازم به ذكر است كه خودروهای این دو گروه كمترین نمره منفی ارزیابی های این ماه را از آن خود كرده اند.

خودروی سراتو محصول شركت سایپا در دسته قیمتی بین 75 تا 100 میلیون تومان در این ماه مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این ارزیابی ها 16.9 نمره منفی كسب كرده است و از نظر كیفی در جایگاه دوم خودروهای دی ماه قرار گرفته است.

همچنین در دسته قیمتی بالای 100 میلیون تومان خودروی سوزوكی گرند ویتارا محصول شركت ایران خودرو خراسان به چشم ‌می خورد كه 16.4 نمره منفی به عنوان با كیفیت ترین خودروی سواری این ماه معرفی شده است.

عیوب فنی و عملكردی:

عیوب فنی و عملكردی شامل كدهای 1 (فنربندی، تعلیق و فرمان)، 2 (موتور و انتقا لقدرت)، 3 (ترمز) و 4 (تجهیزات الكتریكی) است. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل كدهای 5 (تزئینات) و 8 (صداهای غیر عادی) است. عیوب بدنه شامل كدهای 6 (بدنه) و 9 (نفوذآب) و عیوب رنگ هم كد 7 است.

در دی ماه در هر 4 بخش عیوب فنی و عملكردی، تزئینات و مونتاژ، بدنه و رنگ به ترتیب شاهد بهبود کیفی 8.3، 3.2، 6.8 و 1.3 درصدی هستیم که از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند رو به بهبود می توان به تولید خودروهای با کیفیت این رده یعنی کیا سراتو، ام وی ام 33X جدید، ام وی ام 315 جدید، تندر 90 اتوماتیک و همچنین روند رو به رشد خودروهای تیبا، پژو 405 و پژو پارس اشاره نمود.

همچنین در 4 بخش فوق به ترتیب سایپا X131، ام وی ام110، سایپا X132 و ولكس 30Cبیشترین نمرات منفی را کسب نمودند.

تعداد ایرادات مهم و اساسی نسبت به ماه قبل دستخوش تغییری نگردید. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری 4.8 درصد بهبود یافت، كه عمدتا مربوط به روند رو به رشد خودروهای تیبا و پژو 405 و پارس است.

تغییرات كیفیت خودروهای سواری:

در دی ماه بیشترین بهبود كیفیت مربوط به خودروهای تیبا، پژو 405 خراسان و پژو 206 SD بوده است. همچنین تیبا 2، ام وی ام 530 و ولكس 30C نیز بیشترین تنزل كیفی را تجربه كرده اند.

در نمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم.

 

ردیف        خودرو        شركتسازنده                                  كدهای 9 گانه

  نمره

  منفی

  سطح كیفی    گروه قیمت(میلیون تومان)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 تیبا سایپا کاشان 4.0 4.2 4.8 7.2 15.0 14.0 4.8 2.4 1.2 57.6 A زیر 25
2 سایپا X131 سایپا 2.4 10.5 4.1 9.1 19.7 21.7 2.2 3.8 3.4 77.1 B+
3 سایپا X131 پارس خودرو 4.2 9.8 2.0 4.9 18.6 21.2 8.8 8.2 0.9 78.5 B+
4 سایپا X132 سایپا 0.8 6.0 3.4 9.9 23.6 22.5 6.5 3.4 4.0 80.0 B+
5 ام وی ام 110 مدیران خودرو 0.0 1.7 0.0 2.0 50.0 22.7 6.7 0.0 0.0 83.0 B+
6 پارس تندر پارس خودرو 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 6.5 5.2 1.7 0.0 20.5 A+ بین 25 تا 50

 

 

7 تندر 90 اتوماتیک ایران خودرو 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.0 5.5 3.0 0.0 20.5 A+
8 تندر 90 پارس خودرو 0.0 0.2 0.0 0.0 8.2 7.0 4.2 0.9 0.0 20.6 A+
9 تندر 90 ایران خودرو 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 8.3 4.1 3.1 0.0 20.7 A+
10 پژو 206SD ایران خودرو 1.1 0.4 0.4 2.4 6.9 2.8 2.4 5.3 0.0 21.8 A+
11 پژو 206 ایران خودرو 2.3 2.0 0.4 3.0 7.7 1.7 1.3 4.3 0.0 22.7 A+
12 رانا ایران خودرو 0.0 1.5 0.8 4.5 8.3 0.8 2.3 6.0 0.0 24.0 A+
13 ام وی ام 315 جدید مدیران خودرو 2.0 3.5 0.5 2.3 14.8 20.5 5.0 0.0 0.0 48.7 A
14 پژو پارس ایران خودرو خراسان 3.0 6.5 0.0 1.5 18.0 7.5 12.0 1.5 0.0 50.0 A
15 ام وی ام 530 مدیران خودرو 1.0 1.0 0.0 4.0 20.7 18.3 6.0 0.0 0.0 51.0 A
16 لیفان 620 كرمان موتور 0.0 3.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 3.0 0.0 51.0 A
17 پژو 405 ایران خودروخراسان 3.8 3.8 10.0 0.0 15.0 11.3 3.8 3.8 0.0 51.3 A
18 سمند ایران خودرو 1.4 1.9 3.3 4.2 20.6 7.5 5.5 6.1 1.3 51.7 A
19 پژو 405 ایران خودرو 1.4 1.4 0.5 3.4 19.7 15.9 3.3 5.2 1.3 52.0 A
20 پژو پارس ایران خودرو مازندران 1.5 3.5 1.5 3.3 16.8 5.5 14.3 3.0 3.8 53.3 A
21 تیبا2 سایپا 0.9 4.3 2.4 6.3 17.6 14.0 4.1 0.3 7.2 57.1 A
22 JAC(J5)  اتوماتیک كرمان موتور 0.0 0.0 1.9 0.0 13.1 15.0 12.2 2.5 0.0 44.7 A بین 50 تا 75
23 ام وی ام 33X جدید مدیران خودرو 0.0 0.5 1.0 2.0 16.8 15.8 8.2 0.5 0.0 45.3 A
24 جك 5J كرمان موتور 0.0 0.0 2.1 0.0 12.9 15.0 15.0 2.1 0.0 47.1 A
25 لیفان X60 كرمان موتور 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 5.0 0.0 50.0 A
26 ولكس 30C كرمان موتور 1.7 2.5 1.7 2.5 24.2 5.0 18.6 3.3 0.0 59.4 A
27 سراتو سایپا 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 3.8 9.4 0.0 0.0 16.9 A+ بین 75 تا 100
28 سوزوکی گرندویتارا ایران خودرو خراسان 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 6.0 5.0 0.7 0.0 16.4 A+ بالای 100
از سراسر وب
پیشنهاد از

8 دیدگاه

 1. علیرضا | آذر 3, 1395 | لینک نظر

  رانا از چه مدل به بعدش خوب شده راهنمایی کنید لطفا

 2. majid | بهمن 29, 1393 | لینک نظر

  با سلام لطفا مبناي نمرات منفي رو هم بيان كنيد! چون بنده خودروي تيبا صفر از نمايندگي تحويل گرفتم ولي از نظر من حتي از پراي هم مزخذف تره و واقعا حيف پول به اين خودرو صداي بيش از حد موتور جلوبندي و سيستم فرمان بسيار بهم ريخته صندليهاي خشك و بي كيفيت و…. واقعا جاي تعجب داره كه چطور سازمان استاندارد براي خودروهاي خارجي كه اكثرا برندهاي معروف هستند شرايط سخت و پيچيده اي قرار ميدهد ولي براي آشغالهاي ساخت داخل هيچ محدوديتي قرار نميدهد!!!

 3. سعید | بهمن 28, 1393 | لینک نظر

  یه سوال داشتم عیوب بدنه دقیقا یعنی چی؟

 4. reza | بهمن 28, 1393 | لینک نظر

  اگه دقت کنید هر وقت خودرو ساز ها یه ماشین تقریبا به روز رو مونتاژمیکنن همیشه تو صدر جدولن مثل ویتارا،مگان و حالا هم سراتو یعنی ذات این ماشینا با کیفیته دیگه 405 و سمند و پراید و نمیشه بهتر از این کرد .ولی بازم خودرو سازا رفتن سراغ همکاری همه جانبه با چین

 5. مهدی فدایی | بهمن 27, 1393 | لینک نظر

  سلام
  یعنی اگر کرمان موتور مشکل مونتاژ و رنگو حل کنه نمره منفی جک از ال90 هم کمتر می شه

  • در پاسخ به: مهدی فدایی

   اندیشه | بهمن 27, 1393 | لینک نظر

   مطمئنی ماشین چینی فقط همین ایراد و داره!!
   نمره منفی ترمز شو نمیبینی واسه این جک و جونورا رو!!
   ال ۹۰ هر چی باشه خودرو که تو اروپا فراوان استفاده می شه! این چینی رو که اصلا اجازه ورود به اروپا و آمریکا نداره گاری هم حساب نمیکنن.

   • در پاسخ به: اندیشه

    فرهاد | بهمن 28, 1393 | لینک نظر

    اقا ببخشید این ال 90 شمارو که این همه با ادعا میگین اروپایی به امریکا راه دادان؟بعدشم ماشینای سال 1990 با ماشینای امروزی مقایسه نکن.نمیگم چینی خوبه یا بد .ولی ال 90 هم در اون حد نیست.درود

   • در پاسخ به: اندیشه

    Behzad | بهمن 29, 1393 | لینک نظر

    من هم ال 90دارم هم جک جی5، خداییش در مورد گزینه 5 که تزیینات و کیفیت ادوات داخلی هست جک خیلی بهتر هست اما نمی دونم چرا اینطوری نمره دادن!
    در مورد ترمز هم 4 چرخ دیسکی جک رو در مقایسه با ال 90 که دو چرخ جلو دیسکی و دو چرخ عقب کاسه ای هست چیزی کم نداره!
    لطفا دوستان متخصص نظر بدن ما هم متوجه این نمره دادن ها بشیم!!!