برکناری رئیس فدراسیون اتومبیلرانی

سپهر زنگنه | یکشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

برکناری رئیس فدراسیون اتومبیلرانی
امتیاز بدهید

اید سایه سیاست از ورزش کوتاه شود 

سجادی در واکنش به برکناری مهر علی از فدراسیون اتومبیلرانی:ب

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: اجازه نمی‌دهیم از فضای ورزش استفاده سیاسی شود و برخی مجدد به ان دامن بزنند.
به گزارش پایگاه وزارت ورزش و جوانان؛نصرالله سجادی با اشاره به برکناری مهری علی از فدراسیون اتومبیلرانی گفت: نگاه تخصصی و حضور افراد مسئول و آگاه به ورزش دغدغه وزیر و مدیران وزارت ورزش و جوانان دولت تدبیر و امید است.

وی درباره برکناری رئیس فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتورسواری خاطرنشان کرد:همان طور که روحانی، رئیس جمهور محترم تاکید کرد باید سایه سیاست از سر ورزش کوتاه شود. بنای کار گودرزی و مدیران وزارت ورزش و جوانان اجرایی کردن همین تدبیر بوده و اجازه نمی‌دهیم از فضای ورزش استفاده سیاسی شود و برخی مجدداً به آن دامن بزنند.

معاون وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: از نظر ما فدراسیون‌های ورزشی محملی برای کار تخصصی و حرفه‌ای ورزش است نه پایگاهی برای مناسبات اقتصادی، سیاسی و جناجی برخی افراد و جریان‌ها.

سجادی با اشاره به روند خوب و سالم برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون‌ها در این دوره افزود : نشاط و شادابی که در استقبال از نام‌نویسی و شرکت در انتخابات فدراسیون‌های مختلف به چشم می‌خورد گواه کار موثر و به دور از سیاست‌بازی مدیران این دوره ورزش ایران است و خوشحالم که این تدبیر و عمل ما با استقبال مردم و آگاهان و دلسوزان واقعی ورزش مواجه شده است و با قدرت این مسیر سالم و مثبت را برای اعتلای ورزش ایران دنبال می‌کنیم.


بدون دیدگاه