كليپ عاقبت فیلمبرداری از شتابگیری با كوروت

تیم تحریریه | دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

راننده كوروت از شتابگیری خود تا سرعت ۳۰۵ كیلومتر در ساعت در يكي از بزرگراه هاي آمريكا فیلمبرداری می كند و آن را در یوتیوب برای نمایش قرار می دهد اما پلیس آمریكا پس از دیدن كلیپ، راننده را دستگیر می كند!

سرعت مجاز در اكثر بزرگراه هاي آمريكا 120 كيلومتر در ساعت است.
از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه