سرنوشت سرمایه گذاری میلیاردی CNG در هاله‌اي از ابهام

تیم تحریریه | چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۲

سرنوشت سرمایه گذاری میلیاردی CNG در هاله‌اي از ابهام
امتیاز بدهید

هم‌اكنون عاقبت و سرنوشت 2040 جايگاه سي.ان.جي، 3.5 ميليون دستگاه خودروي دوگانه‌سوز، 24 هزار شاغل و 6500 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در اين صنعت در سراسر كشور مبهم و بلاتكليف است.

244اردشير دادرس با بيان اين مطلب گفت: هم‌اكنون شرايط به گونه‌اي است كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين بخش ندارند و بسياري از جايگاه‌داران کنوني هم ورشكسته و ناگزير شدند واحد خود را تعطيل کنند؛ جايگاه‌داران در سه سال گذشته با کمترين دستمزد و تنها به عشق مردم و انقلاب خدمت كرده‌اند.وي، تعداد جايگاه‌هاي تعطيل شده پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون را بيش از 150 جايگاه برآورد كرد و چهار عامل ماليات، برق، ميترينگ و کارمزد را اصلي‌ترين چالش‌ها و علت‌هاي تعطيلي اين جايگاه‌ها خواند و ادامه داد: برخي از جايگاه‌داران پس از تحمل اين روند زيان‌آور به ناچار سرمايه‌گذاري چند ميليارد توماني خود را در جايگاه‌ها به دست سرنوشت سپردند تا با تعطيلي آن دست کم از افزايش زيان‌دهي آنها جلوگيري کنند.دادرس، مهمترين مشکل حال حاضر صنعت CNG را عدم تعيين کارمزد واقعي جايگاه‌داران اين بخش برشمرد و ادامه داد: کارمزد کنوني جايگاه‌ها، سرمايه‌گذاري چند ميليارد توماني در اين حوزه را بي‌صرفه کرده است؛ اين کارمزد تنها بخشي از هزينه‌هاي پيمانکار داخل جايگاه را پوشش مي‌دهد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين بخش را بلاتکليف كرده است.
وي با بيان اينكه جايگاه‌داران CNG، هم‌اكنون هر مترمكعب گاز را از شركت ملي گاز ايران 260 تومان مي‌خرند و 300 تومان مي‌فروشند، تصريح كرد: کارمزد 40 توماني جايگاه‌ها در قبال توزيع هر مترمکعب از سوخت سي.ان.جي، به اندازه‌اي نيست که هزينه‌هاي نگهداري جايگاه، تعويض و تعمير قطعات و تأسيسات، حقوق نيروهاي انساني فعال و همچنين هزينه‌هاي جاري را پوشش بدهد.
دادرس اظهار داشت: پس از گذشت حدود 30 ماه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و عدم افزايش كارمزد جايگاه‌هاي سي.ان.جي، با تصميم‌هاي بدون كارشناسي متوليان امر در روزهاي اخير، ضربه سهمگين‌تري بر پيكره صنعت سي.ان.جي ايران وارد شد.
رئيس هيات مديره انجمن صنفي سي.ان.جي كشور در باره آخرين وضعيت اين صنعت توضيح داد: به دنبال عدم افزايش كارمزد جايگاه‌هاي سي.ان.جي پس از گذشت 30 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، متأسفانه صنعت سي.ان.جي بار ديگر از سوي مسئولان با بي‌مهري و بي‌توجهي روبه‌رو شد كه متأسفانه عدم تصميم‌گيري مناسب براي رسيدگي به وضعيت در آستانه بحران جايگاه‌هاي سي.ان.جي كشور، وضعيت اين صنعت را در هاله‌اي از ابهام قرار داد.
وي تصريح كرد: بي‌مهري به صنعت سي.ان.جي در حالي است كه با فعاليت جايگاه‌هاي سي.ان.جي در مصرف و واردات روزانه 20 ميليون ليتر بنزين صرفه‌جويي مي‌شود و تا به امروز هم از محل مصرف سي.ان.جي 22 ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي حاصل شده است.

منبع: ابتکار


بدون دیدگاه