پیش فروش خودروهای ایران خودرو ویژه تیرماه 94

سپهر زنگنه | چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ | 1 نظر

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط پیش فروش عادی تیر ماه، از روز دوشنبه مورخ یکم الی 31 تیرماه 94 به شرح جداول پیوست ( جدول شماره 1 و 2 ) ارائه می گردد.

نکته:

با توجه به طولانی شدن زمان تحویل برخی از خودروھا در جدول شماره 2 ، به جھت بھره مندی مشتریان از شرایط پیش فروش عادی، امکان ثبت نام گروه محصولات پارس ( اعم از معمولی، دوگانه سوز و موتور TU5 ) و 405 ( اعم از معمولی، دوگانه سوز و موتور TU5 ) تا موعد تحویل مرداد 95 فراھم می باشد لذا با توجه به شرایط تولید امکان واگذاری خودروھای ذکر شده ی ھر گروه در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

سود مشارکت در این بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

سود مشارکت در صورت انصراف مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد. در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماھانه ( 12 درصد سالیانه ) پرداخت می شود.

در صورتی که برحسب ضرورت، آپشن و یا تجھیزات خاصی بر روی خودرو نصب و یا حذف گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروی تغییر یافته صادر خواھد شد. در شرایط پیش فروش عادی مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شرکت در موعد تحویل و پس از محاسبه سود مشارکت و ھزینه ھای قانونی از طریق دعوتنامه به اطلاع مشتریان محترم خواھد رسید.

ارائه متن و شرایط پیش فروش جدول پیوست مندرج در بخشنامه، به مشتریان الزامی است و بدیھی است ثبت نام مشتریان تنھا بر اساس شرایط قید شده قابل پذیرش است. شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام نماید.

خودروھای این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواھند بود.

ظرفیت بخشنامه به ازای ھر نمایندگی، بر اساس سھمیه فروش می باشد که در صورت به روز آوری، در این خصوص اطلاع رسانی خواھد شد. ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی امکان پذیر خواھد بود.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه مورخ 1 تیرماه 94 می باشد.

پیش فروش ایران خودرو تیر 94-1

 

 

 

پیش فروش ایران خودرو تیر 94-2

 

 

 

از سراسر وب
پیشنهاد از

1 دیدگاه

  1. sunmartin | خرداد 28, 1394 | لینک نظر

    خودروهای 2 دهه پیش به نرخ خووروهای پر آبشن و برند روز ..که مدت دار و پیش فروش هست مگر نه اینکه بسیار خودرو ت لید شده و در انبارهای این شرکت کجود دارد اما به روش قطره چکانی به مشتریان تحویل مبشود چون جو صف سازی و صبر برای دریافت این مدل پیش فروشها در راستای اهداف گرانی و حاشیه سازی است