در صورت تصویب؛تخفیف بیمه شخص ثالث منتقل نمی شود

سپهر زنگنه | یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

تغییر در قانون بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی: “براساس بخشنامه بیمه مرکزی تخفیف 70 درصدی بیمه نامه شخص ثالث برای رانندگانی که خودرو خود را در زمان اعتبار بیمه نامه به فروش می رسانند، باقی است.”

علاوه بر این محمدابراهیم امین از منتفی شدن خرید الحاقیه در صورت تصویب لایحه اصلاحیه بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی خبر داد. وی درباره پیگیری لایحه شخص ثالث توسط مجلس افزود: “لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی شده و نمایندگان عضو این کمیسیون به همه دغدغه های ما در این قانون پاسخ مثبت داده اند به طوری که بیش از 90 درصد خواسته های صنعت بیمه در این لایحه لحاظ شده است.”

وی با بیان آنکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم و ریسک براساس ویژگی های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: “براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.”

به نقل از جوان خودرو – رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین براین اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد به این ترتیب که هرگونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از 5 درصد به 7 تا 8 درصد افزایش خواهد یافت.

امین گفت: سازوکار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده مبنی بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه ای متمرکز می شود و همه دست اندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تامین خسارت بدنی، شرکت های بیمه، دادگاه ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری و همچنین امکان استفاده از داده های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه