صنعت لیزینگ باید مکمل نظام بانکی شود

سپهر زنگنه | یکشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تحلیلی از کانون شرکت های لیزینگ ایران

نقش های متعددی دو بنگاه اقتصادی/مطالعه تطبیقی بانک با لیزینگ

در اکثر کشورهای جهان خدمات لیزینگ از نظر کیفیت و دامنه حضور در بخش خدمات در زمره خدمات برتر محسوب می ‏شود.

این نگاه به مقوله لیزینگ سبب شده لیزینگ در بسیاری از کشورها نقش مکمل سایر نهادهای مالی بخصوص بانک را در تأمین منابع مورد نیاز اقشار جامعه ایفا کند، به همین دلیل می ‏توان نقش لیزینگ در تحقق برنامه‏ های توسعه اقتصادی جوامع را در هر راستا با نقش بانک‏ ها عنوان کرد. رسیدن به نقش بانک و لیزینگ در نظام اقتصادی کارآمد نیازمند تعیین جایگاه هر دو نهاد در نظام اقتصادی است. این نهادها در قالب نهادهای پولی و مالی در بخش فرآیندهای نظام اقتصادی کارآمد تعریف می ‏شوند بر این اساس می ‏توان نقش های متعددی برای آنها ارائه کرد. اهم این نقش ‏ها عبارتند از: توسعه کارآمدی و رقابت‏ پذیری، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی، ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی و امنیت ملی. این مقاله به هماهنگی بانک و لیزینگ به عنوان یکی از زمینه ‏های نظام اقتصادی کارآمد پرداخته است.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه