اعتصاب كارگران شرکت خودروسازي “هيونداي موتور”

تیم تحریریه | جمعه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲

اتحادیه کارگران شرکت خودروسازي “هيونداي موتور”  براي دريافت دستمزدهاي بالاتر و شرايط کاري بهتر اعتصاب مي‌کنند.

اتحادیه کارگران هیوندای موتور در پی رای گیری همگانی که در روز سه شنبه صورت گرفت خواستار برگزاری اعتصاب جهت افزایش دستمزدها شد .

اتحاديه‌هاي کارگران در هيونداي موتور و کيا موتور خواستار برگزاري اعتصاب براي افزايش 130 هزار و 500 ووني  در پايه حقوق کارکنان  هستند.

 

به دليل اعتصاب اتحاديه کارگران هيونداي در ماه‌ ژوئيه توليدات خودرو  اين شرکت بيش از 82 هزار دستگاه کاهش يافت که ارزش کلي آن به يک تريليون و 700 ميليارد وون مي‌رسد، شرکت کيا نيز سال 2012 حدود يک تريليون و 30 ميليارد وون ضرر داد.

سود خالص شرکت هيونداي در 3 ماهه دوم  سال جاري نسبت به سال گذشته  کاهش يافت و به 2 تريليون و 520 ميليارد وون رسيد.

بدون دیدگاه