ایربگ کمربند ایمنی عقب برای فورد فیوژن

رضا واحدی | جمعه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲

فیوژون ششمین  محصول فورد خواهد بود که کمربند ایمنی عقب آن به ایربگ مجهز خواهد شد.  ایربگ کمربند ایمنی می تواند شدت ضربه به سر ، سینه و گردن سرنشینان عقب را کاهش دهد. نصب ایربگ کمربند ایمنی عقب مخصوصا برای سالمندان و کودکان می تواند مفیدتر باشد.

ford airbag

فیوژن پیش از این تواسنته بود بیشترین امتیاز ایمنی از دو سازمان ایمنی آمریکا IIHS و NHTSA را کسب کند و هنوز مشخص نیست نصب این ایربگ ها چقدر می تواند این امتیازات را افزایش دهد.

ایربگ های به کار رفته شده  مجهز به گاز سر هستند در نتیجه از سوختن سرنشین جلوگیری می شود. با توجه به اینکه قرار نیست این ایربگها سرعت سرنشین را کاهش دهند فورد تاکید کرده سرعت باز شدن این نوع ایربگ ها هم نسبت به ایربگ های دیگر کمتر شده است.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه