مرحله دوم فروش برخی از محصولات ایران خودرو – مهر 95

افشین خالدی | یکشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۵

نظر به استقبال گسترده ھموطنان گرامي از طرح‌ھای فروش مھر 95 و با عنايت به تکمیل ظرفیت برخي خودروھا بدينوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مي رساند شرايط متمم فروش براي برخي خودروھا به شرح جداول پیوست تا زمان تكمیل ظرفیت ارائه مي گردد.

توضیحات :

کلیه شرایط، ضوابط، مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار در این بخشنامه مطابق بخشنامه ھاي مرتبط با ھر يك از شرايط فروش در مھر 95 می باشد.

زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 95/07/11 مي باشد.

 

جدول فروش 1:

 

1

جدول فروش 2:

 

2

جدول فروش 3:

 

3

 

جدول فروش 4:

 

rm5fo9r10yjbnmbalehu

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه