ماجرای تخلف فنی تیم گردش نما در رالی خراسان رضوی

سپهر زنگنه | جمعه، ۵ آذر ۱۳۹۵

بنا بر اعلامیه مندرج بر روی وب سایت فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری کشورمان؛ برابر نامه مورخ 25/08/95 سرپرست محترم کمیته رالی و گزارش مسئول برگزاری مسابقه و تایید گروه فنی و ناظرین مسابقه در خصوص تخلف فنی تیم گردش نما با خودروی شماره 3 به رانندگی آقایان میثاق قاسمی و حامد مجد، از جانب کمیته رالی و تصمیم به حذف مقام و امتیاز قهرمانی این شرکت کننده در مسابقه رالی قهرمانی خراسان رضوی و همچنین سلب اختیار استفاده از مسابقه فوق الذکر در قانون منهای یک برای اتومبیل شماره 3 را گرفتند.

ضمناً پرونده تیم گردش نما جهت تصمیمات بعدی به کمیته انظباطی ارجاع شده است.

بنابر اطلاعات دریافتی دنده 6؛ این تخلف مربوط به وزن غیر مجاز فلایویل بوده است و کمیته فنی فدراسیون در راستای شفاف سازی در اجرای قوانین، به تازگی اصطلاحیه جدیدی را در مورد قوانین فنی به تیم های حاضر در رالی اعلام کرده است که از این پس لازم الاجرا خواهد بود.

1
از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه