خرابی شرم آور ناوشکن فوق پیشرفته آمریکا در پاناما!

سهراب سهروردی | یکشنبه، ۷ آذر ۱۳۹۵

نیروی دریایی آمریکا که مشکلی با کشتی های جنگی خود نداشت، با جدیدترین ناوشکن خود به نام زوموالت به مشکل بزرگی برخورده است.

ناوشکن پنهان از دید رادار زوموالت هنگامی که از راه کانال پاناما به سمت پایگاه دریایی سان دیگو در حال حرکت بود دچار سانحه مهندسی شد. خدمه متوجه شدند که آب وارد دو عدد از 4 عدد یاتاقانها شده است که موتورهای الکتریکی سمت چپ و راست کشتی را شفت های رانش متصل می کند. هر دو شفتهای پروانه قفل شده بودنددر نتیجه یدک کشها کمک کردند تا زوموالت بتواند اولین سفرش را از میان کانال پاناما به پایان برساند. بنا به گزارشها یک مقام رسمی اظهار داشت که این مشابه مشکلی است که در سپتامبر گذشته باعث توقف کشتی شده بود. در حادثه ماه سپتامبر، خدمه متوجه نشتی آب دریا در سیستم نیروی محرکه موتور کمکی یک از شفتهای کشتی شدند.

ناوشکن 4 میلیارد دلاری پنهان از دید رادار با دیواره کانال برخورد کرد که موجب وارد آمدن آسیب جزیی به بدنه کشتی شد.

سخنگوی ناوگان سوم اظهار داشته است که زمان بندی تعمیر کشتی و آزمایش آن در بندر سان دیه گو هنوز مشخص نیست. یک منبع گفته است کار بر روی کشتی ممکن است ده روز طول بکشد.

 

بدون دیدگاه