اگر فشار داخل تايرها كمتر از اندازه ى استاندارد باشد چه اتفاقى مى افتد؟

غزاله زاهدی | پنجشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۵

اگر فشار داخل تايرها كمتر از اندازه ى استاندارد باشد چه اتفاقى مى افتد؟
امتیاز بدهید

تايرهاى خودروى شما با توجه به مشخصات خودرو انتخاب شده اند. اندازه، نوع و همچنين حداكثر فشار داخل تايرها همه عواملى هستند كه باعث مى شوند خودروى شما بهترين عملكرد را ارائه دهد. تغيير دادن ميزان فشار داخل تايرها از ميزان فشارى كه كارخانه ى سازنده ى خودرو پيشنهاد داده است نه تنها مى تواند اثر بدى بر روى خودروى شما داشته باشد بلكه خطرناك نيز است.

فشار مناسب داخل تايرها باعث مى شود كه:

١- خودرو فرمانپذيرى بهترى داشته باشد.

٢-طول عمر تايرها افزايش يابد و ديرتر فرسوده شوند.

٣-صرفه جويى در مصرف سوخت

٤-رانندگى آسان تر و راحت تر

در صورت كم كردن فشار داخل تايرها چه اتفاقى مى افتد؟

ممكن است كم كردن فشار باد داخل تايرها مزايايى داشته باشد. فشار باد كمتر باعث مى شود كه تايرها نرم تر شوند و اين به معنى رانندگى روان تر و نرم تر است. اين كار روشى است براى خودروهايى كه سيستم تعليق آنها بيش از اندازه سفت است. كاهش فشار تايرها، كمى از سفتى سيستم تعليق را جبران مى كند.

كاهش فشار هواى داخل تايرها سطح تماس خودرو با خيابان را زيادتر مى كند. اين كار براى وسايل نقليه ى آفرود مناسب است، زيرا در اين حالت چسبندگى تايرها به زمين و موانع افزايش مى يابد.

مضرات كاهش فشار هوا در تايرها

كاهش فشار هواى داخل تاير ممكن است بعضى اثرات جانبى بر روى عملكرد خودروى شما داشته باشد. جداره ى نرم تر در سر پيچ ها بيشتر فشرده مى شود و اين مسئله در خودروهاى سنگين وزن باعث چپ شدن آنها در سر پيچ ها مى شود.

در تايرهاى كه فشار هواى داخل تايرها كم است، زمانى كه خودرو در چاله يا دست اندازى مى افتد، احتمال آسيب ديدن تايرها افزايش مى افتد. اين آسيب ديدگى زمانى رخ مى دهد كه فشار هواى داخل تايرها كمتر از ٦  psi باشد.

همچنين باعث افزايش فرسودگى بيشتر داخل و خارج تايرها مى شود. آج تايرها نيز بيشتر از بين مى رود زيرا سطح بيشترى از تايرها با سطح خيابان در تماس است.

فشار مناسب داخل تايرهاى خودرو توسط كارخانه ى سازنده ى خودرو براساس كاهش فرسودگى تايرها و بهبود وضعيت رانندگى اعلام مى شود.


بدون دیدگاه