راهکاری هوشمندانه برای غلبه بر ترافیک

تیم تحریریه | یکشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۲

سپهر زنگنه: ترافیک به معضلی جهانی مبدل شده است اما برای غلبه بر این مشکل راهکارهای بسیار متنوعی به کار بسته می شود که می تواند از عوامل ایجاد ترافیک جلوگیری کرده یا از حجم آن بکاهد.

شاید یکی از جالب ترین این روش ها، تغییر عرض مسیر به صورت مکانیزه باشد که در جاده های بین شهری و کم عرض کاربرد بسیار دارد.در شرایطی که بار ترافیکی سنگین تنها در یکی از مسیرها تشکیل شده باشد.خودرویی خاص با اهرم بندی هیدرولیکی به کار گماشته می شود تا بلوک های سیمانی حد فاصل مسیر رفت و آمد خودرو ها را به صورت عرضی جابه جا نماید.با چنین روشی عرض مسیری که با ترافیک سنگین روبرو شده است ظرف مدت کوتاهی افزایش می یابد و شرایط برای باز شدن گره ترافیکی ظرف مدت کوتاهی فراهم می شود.نکته جالب توجه ،آنکه به لطف طراحی هوشمندانه این مکانیزم، خودرو ویژه ای که جهت جابه جایی عرضی بلوک های سیمانی استفاده می شود، در محلی کاملا ایمن قرار گرفته و خود نیز باعث تشدید ترافیک در هیچ کدام از محور های ارتباطی رفت یا برگشت نمی شود.این راهکار نشانی بارز است، از قدرت هوش انسان، در یافتن بهینه ترین راه حل هایی که در عین سادگی ، می توانند کم هزینه و بسیار موثر باشند.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه