انتشار جدول مالیات مشاغل مرتبط با خودرو

تیم تحریریه | دوشنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

انتشار جدول مالیات مشاغل مرتبط با خودرو
امتیاز بدهید

سازمان امور مالیاتی جدول مربوط به میزان مالیات اختصاصی به مشاغل خودرویی را برای سال 95 منتشر کرد که براساس آن کسانی که دارای دو خودرو باشند، برای خودروی دوم معافیت مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود. در این بخشنامه که به‌تازگی ابلاغ شده است، استان‌ها با توجه به امکانات و شاخص‌های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شرایط جوی به پنج گروه تقسیم شده‌اند. براساس این بخشنامه، مالکان تاکسی یا وانت که دارای 2 خودرو یا بیشتر باشند با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات خودروی اول کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم است، بنابراین خودروی اول معاف از مالیات بوده و همچنین با توجه به امکان استفاده خودروهای بعدی از مازاد معافیت خودروی اول و نظر به اینکه فعالیت اصلی مودی با خودروی اول انجام شده است، مالیات خودروهای بعدی نیز به‌صورت مقطوع تعیین می‌شود.درباره مالکانی که دارای 2 خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی و وانت) باشند با توجه به اینکه فعالیت اصلی مربوط به خودروی اول است و برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین مالیات خودروهای بعدی به‌صورت مقطوع به میزان 25 درصد بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد.


بدون دیدگاه