شرایط فروش لیفان X۶۰ اتوماتیک با اقساط ۴۰ ماهه – ویژه نیمه دوم مهر

تیم تحریریه | دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۶

کرمان موتور فروش اقساطی لیفان X۶۰ اتوماتیک را آغاز کرد.

بنابراعلام کرمان موتور قیمت قطعی این خودرو 68 میلیون و 350 هزارتومان است که با اقساط 10 تا 40 ماهه به متقاضیان عرضه می شود.

زمان تحویل خودروها یک ماهه و سند خودرو در رهن شرکت باقی می ماند و تنها با تسویه حساب نهایی آزاد می شود.

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
31,000,000
+ 40 قسط ماهیانه
1,230,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 31,000,000 تومان – تعداد اقساط : 40 – مبلغ هر قسط : 1,230,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
31,000,000
+ 30 قسط ماهیانه
1,460,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 31,000,000 تومان – تعداد اقساط : 30 – مبلغ هر قسط : 1,460,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
31,000,000
+ 20 قسط ماهیانه
2,050,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 31,000,000 تومان – تعداد اقساط : 20 – مبلغ هر قسط : 2,050,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
31,000,000
+ 10 قسط ماهیانه
3,790,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 31,000,000 تومان – تعداد اقساط : 10 – مبلغ هر قسط : 3,790,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
25,000,000
+ 40 قسط ماهیانه
1,500,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 25,000,000 تومان – تعداد اقساط : 40 – مبلغ هر قسط : 1,500,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
25,000,000
+ 30 قسط ماهیانه
1,780,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 25,000,000 تومان – تعداد اقساط : 30 – مبلغ هر قسط : 1,780,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
25,000,000
+ 20 قسط ماهیانه
2,420,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 25,000,000 تومان – تعداد اقساط : 20 – مبلغ هر قسط : 2,420,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
25,000,000
+ 10 قسط ماهیانه
4,490,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 25,000,000 تومان – تعداد اقساط : 10 – مبلغ هر قسط : 4,490,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
19,000,000
+ 40 قسط ماهیانه
1,750,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 19,000,000 تومان – تعداد اقساط : 40 – مبلغ هر قسط : 1,750,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
19,000,000
+ 30 قسط ماهیانه
2,060,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 19,000,000 تومان – تعداد اقساط : 30 – مبلغ هر قسط : 2,060,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
19,000,000
+ 10 قسط ماهیانه
5,250,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 19,000,000 تومان – تعداد اقساط : 10 – مبلغ هر قسط : 5,250,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری
19,000,000
+ 20 قسط ماهیانه
2,850,000ت
قیمت خودرو : 68,350,000 تومان – پیش پرداخت در هنگام ثبت نام : 19,000,000 تومان – تعداد اقساط : 20 – مبلغ هر قسط : 2,850,000 تومان – موعد تحویل : یکماهه فوری

 

MVM

بدون دیدگاه