قیمت انواع خودرو – پنج شنبه – 92/8/16

تیم تحریریه | پنجشنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۲

قیمت انواع خودرو در بازار به تاریخ 92/8/16 به شرح زیر است:

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

وانت باردو

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر جدید (cop)

11,200,000

10,870,000

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop)

12,300,000

12,342,000

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۱۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

13,100,000

12,820,000

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

13,700,000

14,292,000

پژو روآ سال سفارشی

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۹۰۰,۰۰۰

سمند SE

25,200,000

20,620,000

سمند LX دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

25,500,000

23,000,000

سمند LX یورو ۴

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

31,000,000

26,850,000

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

32,000,000

30,500,000

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

37,000,000

35,000,000

سمند EF7 بدون مالتی پلکس

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۸۰,۰۰۰

سمند EF7 مالتی پلکس

۲۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۴,۵۳۰,۰۰۰

سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۲۹,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

سمند سریر

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۶,۹۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

29,300,000

26,115,000

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۷,۴۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۵,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

44,200,000

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۵,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

47,000,000

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

35,800,000

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

50,000,000

39,500,000

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

37,000,000

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

30,700,000

29,500,000

رانا LX . TU5

32,000,000

30,232,800

تندر E1

31,000,000

31,550,000

رنو تندر E2

34,200,000

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

44,600,000

45,651,000

وانت دیزل تونلند

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

پراید ۱۳۲ LE

16,500,000

پراید ۱۳۲ SE

17,500,000

پراید ۱۳۲ EX

17,000,000

پراید ۱۳۲ SX

16,900,000

15,082,000

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

15,900,000

14,591,000

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

16,800,000

پراید ۱۴۱ LE

پراید ۱۴۱ SX

15,800,000

14,213,000

پراید ۱۴۱ SL

13,720,000

پراید ۱۱۱ SE

18,800,000

پراید ۱۱۱ EX

18,300,000

پراید ۱۱۱ LE

17,100,000

پراید ۱۱۱ SX

17,400,000

15,268,000

پراید ۱۱۱ SL

16,900,000

14,776,000

پراید SL 131

1,570,000

14,474,000

پراید SL 131 گازسوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پراید SX 131

16,800,000

14,967,000

پراید SE 131

18,000,000

پراید LE 131 گازسوز

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید LE 131

16,300,000

پراید EX 131

17,700,000

15,767,000

پراید EX 131 گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا SL

تیبا EX

21,000,000

تیبا LX

تیبا SX یورو ۴

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

ریو مدل ۹۰ . صفر

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۳,۸۰۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۴۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۹۱۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۴۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

137,300,000

135,700,000

نیسان تینا MID

123,000,000

125,100,000

نیسان قشقایی HIGH

136,000,000

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۳۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۲۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

رنو تندر E2

35,500,000

35,510,000

رنو تندر E2 آپشن دار

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۳۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۱,۴۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۳۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

48,000,000

46,900,000

لیفان X60

64,500,000

63,600,000

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۰,۳۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۱,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۱,۱۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

آسا . فاو B50

63,200,000

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۹,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

MVM 110 چهار سیلندر

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

MVM 110 سه سیلندر

۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

39,500,000

40,000,000

MVM 315 هاچ بک

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

60,500,000

63,000,000

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE

43,000,000

47,000,000

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE

55,000,000

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ویرا

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

گک گونو – G5

118,000,000

115,000,000

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

ون MPX

هرور

کاکی ۵

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

وینگل ۳ تک کابین

وینگل ۳ دو کابین

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

وینگل ۵ دو کابین

۶۲,۶۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هاوال M4

به زودی

هاوال H6

110,000,000

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه