پیرلی: صدمه به فرمول یک با افزایش تامین کنندگان تایر

غزاله زاهدی | یکشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۶

پیرلی: صدمه به فرمول یک با افزایش تامین کنندگان تایر
امتیاز بدهید

طبق گفته هاى ماريو ايزولا مدير بخش مسابقه اي پيرلى، افزايش تأمين كنندگان تايرهاى فرمول يك باعث افزايش هزينه ى تيم ها و كاهش رقابت مى شود.

از سال ٢٠١١ پس از بازگشت دوباره ى پيرلى به رقابت هاى فرمول يك، تا كنون، اين شركت تنها تأمين كننده ى تايرهاى فرمول يك بوده است و تا پايان سال ٢٠١٩ نيز قرارداد دارد.

آخرين بارى كه در رقابت هاى فرمول يك بيش از يك تأمين كننده ى تاير حضور داشتند، مربوط به سال ٢٠٠٦ است. در آن زمان ميشلن و بريجستون وظيفه ى تأمين تايرهاى تيم هاى فرمول يك را داشتند.

بر اساس آخرين نظرسنجى هاى انجام شده، ٦٩/٤ درصد از طرفداران فرمول يك اعلام كرده اند كه خواستار بازگشت بيش از يك تأمين كننده ى تاير براى رقابت هاى فرمول يك هستند.

ايزولا در اين باره اعلام كرد:”اين يك وضعيت متفاوت است. در حال حاضر ما تايرهاى يكسانى را در اختيار تيم ها قرار مى دهيم، بنابراين تيم ها از نظر تاير در سطح يكسانى قرار دارند.”

“اگر رقابتى بين تأمين كنندگان تايرها وجود داشته باشد به دليل اينكه بايد تست هاى بيشترى انجام شود هزينه ها افزايش مى يابد.”

“در فرمول يك تيم هاى برتر مى توانند از تايرهاى بهتر استفاده كنند و تيم هاى ميانه ى جدول و يا ضعيف تر از تايرهاى ضعيف ترى استفاده كنند و در اين صورت تفاوت بين تيم ها به شدت افزايش مى يابد. ممكن است با اضافه كردن ٢ يا ٣ تأمين كننده ى تاير رقابت بين چند تيم برتر افزايش يابد، اما بقيه ى تيم ها مجبور مى شوند براى به دست آوردن عملكرد بهتر تلاش بسيار بكنند.”

“تايرها بر سرعت خودروها بسيار اثر گذار هستند. اختلافى كه تايرها ايجاد مى كنند ممكن است دورى نيم ثانيه و حتى بيشتر باشد. در نتيجه اختلاف چند تيم برتر با بقيه ى تيم ها به شدت افزايش مى يابد.”

بعد از بهبود وضعيت رقابت ها در سال ٢٠١٧ ايزولا اعلام كرد كه اين بهبود دلايل زيادى داشته است.

او در اين باره گفت:”فصل گذشته خيلي هم بد نبود. دو تيم فرارى و مرسدس با يكديگر رقابت مى كردند و در اواخر فصل نيز ردبول به آنها اضافه شد.”

“براى فصل بعد من انتظار دارم كه علاوه بر اين سه تيم، تيمى ديگرى نيز به آنها اضافه شود. من مطمئن هستم رنو نسبت به سال گذشته رقابتى تر خواهد بود. فورس اينديا نيز بهبودهايى خواهد داشت. اميدوار هستم كه وضعيت رقابت ها بهبود يابد.”

بدون دیدگاه