پيروزى فرارى ها در گرندپرى بريتانيا

غزاله زاهدی | یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۷

پيروزى فرارى ها در گرندپرى بريتانيا
امتیاز بدهید

در روز مسابقه سیروتکین، استرول و هارتلی مجبور شدند از پیت لین استارت بزنند.

در استارت مسابقه هميلتون مسابقه را بد آغاز مى كند در نتيجه بوتاس و فتل از او سبقت گرفتند و او جايگاه اول را از دست داد. در ادامه رايكونن نيز به هميلتون برخورد كرد. راننده هاى ردبول نيز از اين موقعيت استفاده كردند و از رايكونن سبقت گرفتند. اما رايكونن توانست از ريكاردو بگذرد. بابت برخوردی که بین رایکونن و همیلتون پیش آمد ، راننده های هاس هم نتوانستند وضعیت را به خوبى کنترل کنند و جايگاه هاى خود را از دست دادند، اما هالکنبرگ و لکلرک توانستند به جایگاه های خوبی دست يابند. در اين استارت پرحاشیه سرجیو پرز در پیچ 1 اسپین کرد و خوش شانس بود که با ماشینی برخورد نکرد، او اعلام مى كند که به خودروى او آسیبی وارد نشده است. رايكونن مقصر اين حادثه شناخته مى شود و ١٠ ثانيه پنالتى دريافت مى كند.

پس از استارت جايگاهاى اول تا ششم به ترتيب فتل، بوتاس، ورشتپن، رایکونن، ریکاردو و هالکنبرگ بودند. همیلتون هم تمام سعی اش را می کرد تا در سریع ترین حالت راننده های عقب را کنار بگذارد و به جلویی ها برسد. فاصله ى فتل با بوتاس به ٢/٧ ثانيه مى رسد.
در دور سوم هارتلى راننده تورو روسو با مسابقه وداع می کند و به گاراژ بر می گردد. هميلتون نيز به جايگاه هفدهم رسيده است.
تیم مرسدس به هميلتون مى گويد که در حال بررسی آسیب دیدگی ها هستیم ، فعلا نمی توانيم چیز زیادی را مشاهده کنیم.

هميلتون پشت سر هم از راننده ها سبقت مى گيرد و در دور ششم به پشت آلونسو در رده ى ١١ مى رسد، بعد از الونسو از مگنوسن هم مى گذرد و دهم مى شود.

رايكونن به پشت ورشتپن رسيده است و رقابت سختى بين اين دو راننده سر مى گيرد ولى ورشتپن به خوبى دفاع مى كند.
دور نهم هميلتون از اكون هم سبقت مى گيرد و به رده ى هشتم مى رسد.

دور ١١ هميلتون از لكلرك و هالكنبرگ هم عبور مى كند و به جايگاه ششم پشت ريكاردو مى رسد. فاصله ى او با ريكاردو ٢٧ ثانيه است.
دور ١٣ ريكاردو فاصله ى خود را با رايكونن كم كرده است و در فاصله ى دى آر اس او قرار دارد كه رايكونن به پيت مى رود. او پس از انجام پنالتى ١٠ ثانيه اي با تايرهاى مديوم در رده ى يازدهم به پيست باز مى گردد. در هنگام خروج از پيت لين به سرعت از مگنوسن سبقت مى گيرد و پشت سر پرز به جايگاه دهم مى رسد.

رایکونن از هالکنبرگ سبقت می گیرد و نهم مى شود، ورشپتن هم که به پیت رفته بود با تايرهاى مديوم و جلوی رایکونن، پشت هميلتون در رده ى پنجم بیرون می آید.

ریکاردو هم به پیت می رود، در همین حال رایکونن هم زمان 1:32.1 را می زند و سریع ترین دور را ثبت می کند، اما ريكاردو جلوى رايكونن به پيست وارد مى شود.

دور بيستم زمانى كه لكلرك براى تعويض تايرهاى خودروى خود به پيت مى رود چرخ جلو سمت راست خوب بسته نمى شود و در نتيجه اين راننده مجبور به ترك مسابقه مى شود.

فتل هم بالاخره به پيت مى آيد و با تايرهاى مديوم در جايگاه دوم جلوى هميلتون كه هنوز به پيت نرفته است از پيت خارج مى شود. فاصله ى اين دو راننده ١/٣ ثانيه است.

رایکونن هم در همین حین اشتباه می کند و کاملا از مسیر پیست خارج شده و از حاشیه به پیست برمی گردد.
دور ٢٢ بوتاس هم به پيت مى آيد و با تايرهاى مديوم پشت سره هميلتون در رده ى سوم به پيست باز مى گردد.همیلتون در راديو اعلام مى كند که لاستیک هایم هنوز مشکلی ندارند، همچنين او به بوتاس اجازه مى دهد تا از او عبور كند.

مرسدس به بوتاس می گوید که لاستیک جلو و سمت چپ فتل تمام شده است که این یعنی بوتاس باید فشار بیاورد.
دور ٢٦ هميلتون به پيت مى رود و در جايگاه ششم پشت سر رايكونن به پيست وارد مى شود.

تا دور ٢٩ هميلتون فاصله ى خود را با رايكونن به زير ١٠ ثانيه مى رساند.

دور ٣٠ ريكاردو كه در جايگاه پنجم بود در حرکتی غافلگیرکننده به پیت رفت و با لاستیک سافت در رده ششم بیرون آمد و حالا پشت همیلتون است. فاصله ى هميلتون و رايكونن نيز همچنان در حال كم شدن است.

دور ٣٣ اريكسون راننده ى سائوبر اشتباه مى كند و از مسير مسابقه خارج مى شود و به شدت به ديواره ى پيست برخورد مى كند. در نتيجه ى اين برخورد خودروى ايمنى وارد پيست مى شود.

جنگ استراتژى آغاز مى شود. فتل، ورشتپن و رایکونن به پیت مى روند، اما راننده های مرسدس به نظر نمی خواهند به پیت بروند. رده بندی تا دور 34 به تريتب بوتاس، فتل، همیلتون، ورشتپن، رایکونن و ریکاردو است.

از گرندپرى موناكو ٢٠١٧ اين اولين بار است كه هر دو خودروى سائوبر از مسابقه خارج مى شوند.

دور ٣٧ بالاخره خودروى ايمنى از پيست خارج مى شود و اين وظيفه ى بوتاس است كه مسابقه را آغاز كند. بعد از استارت دوباره هميلتون در حال دفاع از جايگاه خود در برابر ورشتپن است. رقابت بسيار زيبايي بين رايكونن و ورشتپن سر مى گيرد، رايكونن از او عبور مى كند اما ورشتپن جايگاه خود را باز پس مى گيرد.
دور ٣٨ به دليل برخورد گروژان و ساينز باز هم خودروى ايمنى وارد پيست مى شود. ساينز كه قصد عبور از گروژان را داشته است براى او فضاى كافى باقى نمى گذارد و اين برخورد رخ مى دهد.

در پايان دور ٤١ خودروى ايمنى از پيست خارج مى شود و باز هم شاهد يك استارت خوب از بوتاس هستيم در همان ابتدا فاصله ى خود را از فتل در رده ى دوم زياد مى كند.
فتل سعى مى كند سبقت بگيرد ولي بوتاس به خوبى دفاع مى كند و مانع او مى شود. ورشتپن، رايكونن و ريكاردو به شدت با هم درگير هستند.
دور ٤٣ رايكونن از ورشتپن سبقت مى گيرد و چهارم مى شود. فاصله ى فتل و بوتاس به ٠/٣ ثانيه رسيده است. به منطقه ى دى آر اس مى رسند اما باز هم فتل موفق نمى شود و بوتاس به خوبى دفاع مى كند. در همين حين رايكونن نيز خود را به هميلتون رسانده است. هر دو فرارى به شدت مرسدس ها را تحت فشار قرار داده اند. ريكاردو نيز به ورشتپن نزديك شده است.

دور ٤٦ ورشتپن اسپين مى شود و در جايگاه ششم به مسابقه بر مى گردد.

دو دور بعد بالاخره فتل از سد بوتاس عبور مى كند. گيربكس خودرو ورشتپن در دنده ى ٤ گير مى كند و اين راننده مجبور به ترك مسابقه مى شود.
فتل سريع ترين دور را به ثبت مى رساند و فاصله ى خود را با بوتاس به ١/٩ ثانيه مى رساند.
دستور تيمى به مرسدس ها صادر مى شود و بوتاس به هميلتون اجازه ى عبور مى دهد.
دور ٤٩ رايكونن از بوتاس عبور مى كند و به جايگاه سوم مى رسد.

دور ٥٠ فاصله ى فتل با هميلتون به بيش از دو ثانيه رسيده است و رايكونن نيز در حال كم كردن فاصله ى خود با هميلتون به زير دو ثانيه است. ريكاردو نيز شديدا به بوتاس نزديك شده است.

آلونسو نيز از مگنوسن سبقت مى گيرد و به رده ى ٨ مى رسد اما در راديو از نحوه ى دفاع مگنوسن شكايت مى كند.
و در پايان فتل برنده ى اين مسابقه مى شود. هميلتون و رايكونن نيز به ترتيب دوم و سوم مى شوند.
همیلتون که مسابقه فوق العاده ای داشت و بازگشت او بی نظیر بود به انتخاب مردم بهترين راننده ى روز انتخاب می شود.

بدون دیدگاه