جدیدترین آمار تولید خودرو در ایران منتشر شد

تیم تحریریه | یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۲

تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال ۱۴٫۱ درصد و در هشت ماهه امسال ۲۹٫۶ درصد کاهش یافته است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با افت ۱۴٫۱ درصدی از ۷۰ هزار و ۴۰۴ دستگاه در آبان ۹۱ به ۶۰ هزار و ۴۶۵ دستگاه در آبان ماه ۹۲ کاهش یافته است

در این مدت تولید انواع خودروی سواری با افت ۱۴٫۴ درصدی از ۵۹ هزار و ۲۱۵ دستگاه به ۵۰ هزار و ۶۸۹ دستگاه کاهش یافته است.تولید انواع وانت نیز با افت ۷٫۳ درصدی از ۹۹۴۳ دستگاه به ۹۲۱۹ دستگاه رسیده است. تولید انواع اتوبوس نیز با کاهش ۷۷٫۴ درصدی از ۶۲ دستگاه در آبان ۹۱ به ۱۴ دستگاه کاهش یافته است

آبان ماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افت ۵۴ درصدی از ۱۱۷۲ دستگاه به ۵۳۹ دستگاه رسیده است.در هشت ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو با افت ۲۹٫۶ درصدی از ۶۰۳ هزار و ۹۶۸ دستگاه به ۴۲۵ هزار و ۲۵۳ دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع خودروی سواری با افت ۳۰٫۷ درصدی از ۵۲۱ هزار و ۸۰ دستگاه به ۳۶۱ هزار و ۹۷ دستگاه رسیده است.

تولید انواع وانت نیز با کاهش ۱۴٫۴ درصدی از ۶۹ هزار و ۱۵۰ دستگاه به ۵۹ هزار و ۲۱۱ دستگاه رسیده است. تولید انواع اتوبوس نیز با کاهش ۶۷٫۷ درصدی از ۶۷۸ دستگاه به ۲۱۹ دستگاه کاهش یافته است.

هشت ماهه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با افت ۶۳٫۸ درصدی از ۱۲ هزار و ۹۲۳ دستگاه به ۴۶۷۲ دستگاه رسیده است.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه