رفع مشکل عرضه بنزین سوپر تا پایان مرداد

تیم تحریریه | جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

رفع مشکل عرضه بنزین سوپر تا پایان مرداد
امتیاز بدهید

بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور گفته: محدودیت عرضه بنزین سوپر تا پایان مرداد رفع می شود. در توزیع بنزین سوپر محدودیت وجود دارد اما این طور نبوده که به هیچ وجه بنزین سوپر عرضه نشود، بلکه عرضه آن کمتر از میزان تقاضای مردم بوده است.

او در ادامه افزود: با وجود بروز محدودیت در توزیع بنزین سوپر، توزیع بنزین معمولی بدون هیچ محدودیتی صورت گرفته است.

وی همچنین درباره میزان مصرف سوخت گفته است: از خرداد امسال با رشد 8 تا 10 درصدی مصرف بنزین نسبت به سال گذشته مواجه شده ایم که پیش بینی می شود این میزان افزایش تقاضا برای مصرف بنزین تا پایان شهریور و با تداوم سفرهای تابستانی، ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در زمینه تأمین و توزیع بنزین در هیچ نقطه کشور محدودیتی نداریم و به هر میزان مردم نیاز به بنزین داشته باشند، می توانند در جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور سوخت گیری کنند. جایگاه داران هیچ تقصیری در بروز محدودیت عرضه بنزین سوپر نداشته اند، اما از مردم عذرخواهی می کنیم که در بخش توزیع بنزین سوپر در حد مطلوب عمل نکرده ایم.


بدون دیدگاه