فولکس واگن در پی خود مختار کردن سیستم روشنایی خودرو

مرتضی قانع | جمعه، ۱۱ آبان ۱۳۹۷

فولکس واگن در پی خود مختار کردن سیستم روشنایی خودرو
امتیاز بدهید

یکی از مسائلی که در زمینه استفاده از خودروهای خودران وجود دارد، این است که این خودروها نمی توانند مقصود خود را به اطلاع دیگر حاضران در جاده برسانند، به همین دلیل فولکس واگن قصد دارد تا خودروهای خود را به سیستم روشنایی خودرو هوشمند مجهز می کند تا علاوه بر آن که به سرنشینان خودرو نمایش دهد به کجا می روند، تصمیم خود از نحوه حرکت را به اطلاع سایرین که در جاده حاضر هستند، برساند.

 

 

این اطلاعات بسیار حیاتی هستند، چرا که قرار است مجموعه ای از سنسورها، دوربین ها و الگوریتم ها وظایف یک راننده انسانی را در حین رانندگی بر عهده بگیرند. یکی از مهم ترین ابزارهای اطلاع رسانی که توسط رانندگان جهت فهماندن قصدشان به عابران پیاده و دیگر رانندگان حاضر در جاده به طور معمول استفاده می شود، سیستم روشنایی خودرو است که به خصوص در زمان تاریکی کاربرد بیشتری دارد.

 

ایده های عجیب و غریب فولکس واگن

به همین منظور، فولکس واگن ایده های عجیب و غریب بسیاری را در مورد سیستم روشنایی خودرو از کارکنان خود در این زمینه دریافت کرد که بسیاری از این ایده ها، ممکن است بزودی در خودروهای تولیدی این شرکت دیده شوند. یکی از این ایده ها، استفاده از دو خط قرمز رنگ هشدار دهنده در هنگامی است که خودرو به عقب می رود، نمایش داده می شوند تا عابران پیاده را از عقب رفتن خودرو مطلع سازند. این خطوط می تواند نمایان گر یک محدوده خطر برای دوچرخه سواران نیز باشد.

یکی دیگر از این پروژه ها، نقاط کور دید راننده را برای دیگران مشخص می کند و به آنها کمک می کند تا رانندگی ایمن تری داشته باشند. در این پروژه نقاط کور راننده توسط پرتوهای نارنجی رنگ مشخص می گردد.

پروژه دیگر، خط نوری یاری رسان است که وظیفه دارد تا در شب، مسیر حرکت خودروی شما را به اطلاع دیگران برساند و هنگامی که فرمان را می چرخانید، به دیگر رانندگان و عابران اطلاع می دهد که میخواهید به کدام سو بروید. مشابه این تکنولوژی پیش تر از این در دوچرخه ها به کار گرفته شده است.

پروژه دیگری نیز با تمرکز بر حفظ ایمنی عابران پیاده در حال توسعه می باشد. در این پروژه یک نمایشگر در قسمت جلو پنجره خودرو نصب می گردد و به عابران پیاده این اطمینان را می دهد که خودروی خودران فولکس واگن، آن ها را دیده است. اطلاع رسانی به عابران پیاده با یک پیام به این مضمون صورت می گیرد: ” بله آقای پترسون، خودرو شما را دیده است” . این سیستم تنها در خودروهای خودران کاربرد ندارد، بلکه در خودروهای عادی می تواند مورد پسند رانندگان واقع شود و آن ها از باز بودن مسیر خود اطمینان می یابند، در عین حالی که به حقوق عابران پیاده احترام می گذارند.

 


بدون دیدگاه