طرح جدید فروش فوری محصولات ایران خودرو مرحله دوم/ آذر 97 (ظرفیت محدود)

تیم تحریریه | یکشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۷

طرح جدید فروش فوری محصولات ایران خودرو مرحله دوم/ آذر 97 (ظرفیت محدود)
امتیاز بدهید

به اطلاع کليه متقاضیان محترم مي رساند، شرايط فروش فوري محصولات ايران خودرو با ظرفيت بسيار محدود از روز “دوشنبه 97/09/26” تا زمان تكميل ظرفيت، به شرح جدول زير اعلام مي گردد:

نکات مهم”

در این بخشنامه هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه از هر خودرو می باشد.

کلیه مشتریانی که 18 ماهه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوي شرکت یکطرفه ابطال خواهد شد.

در راستاي سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت نام كد نمایندگي در زمان ثبت نام قابل انتخاب نمي باشد و پس از ثبت نام در روز شنبه 1 دی ماه به مدت 5 روز (براي تمامي ثبت نام شده ھا) انتخاب نمایندگي توسط مشتري و از طریق “سایت فروش اینترنتي، بخش ویژه مشتریان” امكان پذیر خواھد شد. بدیھي است در صورت عدم انتخاب نمایندگي توسط مشتري در مدت زمان تعیین شده، كد نمایندگي براساس آدرس مشتري توسط شركت تعیین خواھد شد.

زمان فعال سازي بخشنامه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/09/26

 

بدون دیدگاه