برخی بر این باورند که هدف نصب این دوربین‌ها جاسوسی است. البته ایندوربین جزو تجهیزات استاندارد خودرو قلمداد نمی‌شود و به‌صورت سفارشی قابل نصب است. مدیر بخش دیجیتال ولوو بیان کرد که این دوربین‌ها طی ماه‌های آینده روی محصولات این شرکت نصب خواهند شد. این دوربین‌ها با نگاه به عدسی چشم راننده، میزان گلوکز بدن را تشخیص می‌دهند و در‌صورتی‌که خطری راننده را تهدید کند، به وی هشدار می‌دهد که به نزدیک‌ترین بیمارستانمراجعه کند. در واقع هدف ولوو از نصب این دوربین‌ها، استفاده به‌عنوان سیستم ایمنی است که رفتار و حالات راننده را زیر نظر می‌گیرد.