وی یادآور شد: رشد بیش از ۱۰۰‌درصدی هزینه‌ها به ویژه محصولات فلزی، پتروشیمی و الکترونیکی، هزینه‌های خودروسازان را افزایش داده؛ اما چون خودرو کالایی حساس است، باید نگاه محوری به آن داشته باشیم. معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارتدر پاسخ به این پرسش که تزریق نقدینگی به خودروسازان، روش درستی است، گفت: وزارت صنعت برای خودروسازان و همه شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، سرمایه در گردش در نظر نگرفته است. پیش‌تر رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان تاکید کرده بود که صنعت قطعه ۲۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار است و باید دست‌کم ۴۰ درصد آن (معادل ۸ هزار میلیارد تومان) پرداخت شود تا به‌روز‌رسانی خطوط، ظرفیت‌سازی و تامین کارکنان و کارگران این صنعت میسر شود.