«ستاد پاسخگویی به مشتریان» به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و مسوولان فروش خودروسازان با حضور در جمع ثبت‌نام‌کنندگان معترض سعی کردند آنها را تکریم و رضایت شان را جلب کنند. ازآنجاکه معترضان خواستار تحویل خودروهای ثبت‌نامی، آن هم به قیمت قدیم بودند، خودروسازان در مواردی سعی کردند با دادن برخی وعده و وعیدها، مشتریان معترض را به اصطلاح آرام کنند. یکی از وعده‌هایی که خودروسازان در جلسات ستاد پاسخگویی، به مشتریان داده‌اند، احتمال تامین قطعات برخی خودروهای مونتاژی و عمل به تمامی تعهدات مربوط به این محصولات است.این در حالی است که با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی حال حاضر، دادن چنین وعده‌هایی به مشتریان و دل خوش کردن آنها به آینده‌ای مبهم، منطقی نبوده و بهتر است خودروسازان قول و قرارهای ریسک دار با مشتریان نگذارند. دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر گرفتار صدها هزار دستگاهخودرو ثبت‌نامی معوق هستند و این موضوع ریشه در عدم آینده نگری و دوراندیشی آنها دارد، چه آنکه بی‌توجه به توان تولیدشان اقدام به پیش‌فروش کردند.حالا نیز خودروسازان در حالی وعده‌هایی بزرگ به مشتریان معترض داده‌اند که به نظر می‌رسد تحقق آنها چندان محتمل نیست؛ بنابراین توصیه می‌شود دو خودروساز بزرگ کشور از سر آرام کردن مقطعی ثبت‌نام‌کنندگان معترض، وعده‌های به اصطلاح سرخرمن را به تعهدات عقب افتاده شان اضافه نکنند و آنچه را واقعیت است، به مشتریان بگویند.دنیای اقتصاد