طرح جایگزینی محصولات برلیانس ویژه تیرماه

تیم تحریریه | سه شنبه، ۱۲ تیر

طرح جایگزینی محصولات برلیانس ویژه تیرماه
1 رای - میانگین 5

شرکت سایپا طرح جایگزینی ویژه مشتریان محترم خودروهای برلیانس, که تا کنون دعوتنامه ما به التفاوت تا کنون برای آنها صادرنشده است را منتشر کرد

ضمنا این طرح از روز 2شنبه 10تیرماه از ساعت 10صبح اجرا خواهد شد.

 

بدون دیدگاه