تعویض پلاک خودرو فقط با کد رهگیری

تیم تحریریه | سه شنبه، ۳ دی ۱۳۹۲

به منظور پیشگیری از سوء استفاده های مالی، خودروهایی تعویض پلاک می شوند که کد رهگیری داشته باشند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس اتحادیه مشاورین خودروی کشور گفت : با توجه به راه اندازی طرح سامانه ثبت قراردادهای معامله خودرو، تنها خودروهایی تعویض پلاک خواهند شد که معامله آنها در سامانه ، ثبت شده و دارای کد رهگیری باشد.

آقای زمانی افشار افزود: برای این کار با نیروی انتظامی هم هماهنگ شده است و این طرح تا 2 ماه آینده اجرایی می شود.

وی جلوگیری از سوءاستفاده در خرید و فروش اتومبیل ، اعتماد مردم به معامله های خودرو ، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی ، یکسان سازی انعقاد قراردادها و جلوگیری از معامله خودروهای سرقتی را  از مهمترین اهداف ثبت در سامانه و دریافت کد رهگیری عنوان کرد.

زمانی افشار با بیان اینکه نداشتن کد رهگیری و ثبت نشدن معامله در سامانه طبق ماده (28) قانون نظام صنفی ممنوع است و با آن برخورد خواهد شد گفت: تاکنون 6 هزار و 400 واحد صنفی در کشور در سامانه ثبت شده اند  و کد رهگیری دریافت کرده اند.

رئیس اتحادیه مشاورین خودروی کشور با بیان اینکه 20 هزار واحد صنفی معامله خودرو در کشور فعال است، افزود:  10هزار واحد صنفی جواز کسب  ندارند و برای الزام آنها به کسب جواز از این پس برای معاملات خودرو زمانی می توانند در روزنامه  آگهی فروش درج شود که  نمایشگاه عرضه کننده خودرو دارای پروانه کسب باشد.

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه