وی با اعلام اینکه هنوز بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان با دو مشکل جدی روبه‌رو هستند، افزود: بانک مرکزی نرخ ریسک ارز را به بانک‌های عامل محول کرده و آنها نیز حاضر به پذیرش این ریسک نیستند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی اعلام کرده در بازپرداخت تسهیلات ارزی با مشتری طرف‌حساب نیست و باید بانک عامل مبالغ را در سررسید به این بانک پرداخت کند.دبیر انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از اینکه همچنان بانک مرکزی نگاه جزیره‌ای دارد و توجهی به صنعت نمی‌کند، تصریح کرد: در حال‌حاضر حجم مطالبات قطعه‌سازان به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از این مطالبات سررسید شده است. وی اضافه کرد: ارزش خودروهای ناقص در کارخانه‌ها حدود ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم معادل مطالبات سررسید شده قطعه‌سازان از خودروسازان است.بیگلو با اعلام اینکه در حال‌حاضر ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار خودرو ناقص در کارخانه‌ها وجود دارد، گفت: اگر بانک مرکزی تسهیلات قطعه‌سازان را پرداخت کند به‌طور حتم این خودروها کامل و به‌دست خریداران خواهد رسید، اما متاسفانه هنوز این موضوع اجرایی نشده است.