فرمول تعیین قیمت خودرو تغییر می‌کند/ نرخ خودرو تا پایان سال افزایش نمی یابدمی‌یابد؟

تیم تحریریه | سه شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۲

رضا شیوا در گفتگو با ایرنا، با تاکید بر اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمی یابد، افزود: فرمول تعیین دستورالعمل خودرو دارای متغیرهایی است که اگر این متغیرها با رشد قیمت مواجه شوند قیمت ها در بازار خودرو افزایش خواهد یافت اما اگر متغیرها با کاهش قیمت مواجه شوند باید منتظر کاهش قیمت باشیم

.

وی ادامه داد: شورای رقابت در حال حاضر در حال بررسی این فرمول است و در آینده در خصوص آن بحث و بررسی خواهد کرد.

رییس شورای رقابت گفت: هم اکنون دستورالعمل تهیه شده در سال 91 در خصوص تعیین قیمت خودرو همچنان در حال اجرا است.

وی تاکید کرد: شورای رقابت به دنبال دستورالعمل منطقی و علمی برای تعیین قیمت خودرو است.

یادآور می شود، شورای رقابت در سال 91 به منظور کنترل و کاهش قیمت خودرو دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را پس از چند ماه بحث و بررسی که از زمستان سال 90 آغاز شده بود

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه