نا امیدی پزشکان درباره نجات شوماخر

تیم تحریریه | شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۲

ژان مارک استاد عصب شناسی دانشگاه بوردوکس در این باره با نا امیدی می گوید: هر روز که می گذرد شانس بیدار شدن شوماخر کاهش می یابد

.

اما کرینا 44 ساله همسر شوماخر درباره وضعیت او امیدوارانه می گوید: «او یک مبارز است، تسلیم نخواهد شد.» آخرین اخبار حاکی است طرفداران شوماخر همچنان مقابل بیمارستان جمع می شوند و برای به هوش آمدنش دعا می کنند، با این حال تیم پزشکی وضعیت شوماخر را کماکان وخیم توصیف کرده است. تیم پزشکی شوماخر در بیانیه ای اعلام کرده حریم خصوصی بیمار ایجاب می کند که جزئیات درمان و وضعیت پزشکی او افشا نشود .

از سراسر وب
پیشنهاد از

بدون دیدگاه